Konference, semináře

Školení Technický dozor stavebníka

Dne 10. 11. 2016 pořádá Studio Axis v Praze školení pro technický dozor stavebníka (investora) a jeho činnost v celém procesu výstavby po změnách právních předpisů, včetně smluvních vztahů TDS (TDI), činnosti před zahájením stavby a v průběhu realizace, kontrolní činnosti atd. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je technický dozor investora povinností! 

Přednášející:
– Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.; Fakulta stavební ČVUT, soudní znalec v oboru stavebnictví,
– Mjr. Ivana Nohová, specialistka na stavební právo.

Podrobné informace a on-line přihlášku najdete zde.

wd podle podkladů pořadatele