Konference, semináře

Školení Weber 2013

Společnost Weber, dodavatel a výrobce fasádních a zateplovacích systémů, podlahových hmot a lepidel na obklady a dlažby, v letošním roce opět přichystala škálu školení a seminářů. Školení jsou určena zejména pro aplikační firmy, obsluhu stavebnin, bytové domy a odbornou veřejnost. 

V rámci příprav na letošní stavební sezónu je již nachystána celá řada témat, např. aktuální informace k zákonu 318/2012 Sb. o hospodaření energií, nové trendy v zateplování, designové a metalické omítky.
Cílem těchto teoretických i praktických školení je zvýšení úrovně znalostí, poskytnutí praktických a aktuálních rad, seznámení s moderními materiály a trendy v oblasti stavebnictví.
Weber organizuje odborná školení pro stavební veřejnost již jedenáctým rokem.
 
Weber.realizační školení
Tato školení jsou určena zejména realizačním firmám a prodejcům stavebnin. Hlavními body školení jsou novinky na stavebním trhu, novinky firmy Weber, doporučené postupy. Na závěr každého školení účastník obdrží certifikát o proškolení. Více zde.
 
Weber.semináře pro bytové domy – SVJ a SBD
Tyto semináře jsou určeny všem těm, kteří se chtějí seznámit s komplexním řešením systémů a postupů rekonstrukcí bytových domů. Více zde.
 
Weber.semináře pro odbornou veřejnost
V rámci celoživotního vzdělávání jsou určeny nejen technikům a inženýrům činným ve výstavbě. Všechny tyto semináře jsou ohodnoceny min. 1 b. v rámci ČKAIT a některé až 2 b. ČKA. Více zde.
 
Školení probíhá ve školících prostorách na střediscích Weber či zákaznických centrech nebo je možné školení organizovat přímo u zákazníků.
Zájemci o školení a získání osvědčení Weber se mohou hlásit prostřednictvím www.weber-terranova.cz.
tisková zpráva