Konference, semináře

Stavební výzkum a průmyslová praxe

Nadace ABF zve na panelovou diskusi Stavební výzkum
a průmyslová praxe
, která se koná
5. června. 2008 od 10–13 hod. v sídle
Nadace ABF (Nadace pro rozvoj architektury
a stavitelství), Václavské náměstí 31, Praha
1.

Panelová diskuse je určena pro posluchače z řad odborného
tisku, odborných nakladatelství, profesních specialistů,
frekventantů akademie a dalších přizvaných hostů.
Vložné a občerstvení pro účastníky panelové diskuse hradí
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v rámci
programu JPD2.
 
Panelová diskuse se zaměří na tato
témata:
* orientace výzkumu na stavební praxi,
* účast průmyslu na jeho financování,
* efektivní popularizaci a uplatňování výsledků
výzkumu.
 
Účast přislíbili:
* prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. – ČVUT, děkan stavební
fakulty,
* prof. Ing. Petr Moos – ČVUT, děkan dopravní fakulty,
* Ing. Jiří Čadek – Skanska, obchodní ředitel,
* Ing. Václav Knor – MPO,
* Ing. František Chaloupecký – Svaz průmyslu a dopravy,
gen. řed. Dostav Praha,
* Ing. Petr Kučera – Centrum stavebního inženýrství, technický
ředitel,
* Ing. Miloslav Mašek, CSc. – SPS, ředitel,
* Ing. Jaromír Kovář, CSc. – SPS,
* Ing.arch. Jan Fibiger, CSc. – předseda správní rady
ČVUT,
* Ing. Ivan Hrdina – Metrostav, výrobně-technický
ředitel,
* RNDr. Jiří Klíma – ÚRS Praha, ředitel regionálního
rozvoje.
 
Odborný garant: Ing. arch. Jan Fibiger
CSc.
Organizační garant: Marcela Surá.
Partneři akce: Český svaz stavebních
inženýrů, ČVUT v Praze, Obec architektů, Metrostav, a. s.,
Skanska CS, a. s.
Přihláška na: www.stavebniakademie.cz nebo na
e-mail: sura@abf-nadace.cz.