Konference, semináře

VELUX pořádá seminář Active House Technic

Společnost VELUX ČR pořádá v rámci soutěže VELUX Active House Award seminář Active House Technic, který se bude tematicky věnovat navrhování domů v aktivním standardu. Seminář se koná v pondělí 12. 3. 2012 v Národní technické knihovně v Praze-Dejvicích od 15 do 18.30 hodin a je určen odborné veřejnosti, především VŠ studentům.
Se svými příspěvky vystoupí přední odborníci na tuto problematiku, např. prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí katedry technických zařízení budov Fakulty stavební ČVUT. Podrobný program naleznete v přiložené pozvánce.
wd