Konference, semináře

Veřejná debata: Palmovka 2020

V úterý 20. března se v kapli farního sboru Českobratrské církve evangelické (U Pošty 6, Praha 8) koná veřejná debata o okolí Palmovky.
Okolí Palmovky je dlouhodobě zanedbávaný prostor. Shodnou se na tom jak představitelé radnice, tak občané. Debaty se zúčastní Richard Biegel, Ph.D., (Klub Za starou Prahu), Ing. arch. Josef Pleskot (AP Atelier), Ing. arch. Lukáš Vacek (FA ČVUT), Ing. arch. Tomáš Vích (Praguewatch) a zástupce MČ Praha 8.
Debatu pořádá občanské sdružení 8jinak!.
převzato z www.stavbaweb.cz