Konference, semináře

Vzdělávací kurz pro energetické poradce

Občanské sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB) organizuje v pořadí již 3. základní vzdělávací kurz pro energetické poradce. Kurz je bezplatný; projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Kurz je určen nejen stávajícím či budoucím energetickým poradcům, ale také zástupcům měst, obcí a krajských úřadů, zaměstnancům výrobců a dodavatelů energií, podnikatelům, studentům a angažovaným zájemcům z řad veřejnosti. Účastníci kurzu budou v 50 vyučovacích hodinách podrobně seznámeni s tématy týkajícími se úspor energií, energetiky staveb, nízkoenergetických a pasivních domů, vytápění, větrání, ale i obnovitelných zdrojů energie a dotací. Zazní také netradiční prezentace jako např. na téma feng-shui a bydlení, komunikace se zákazníkem v energetickém poradenství aj. Přednášet na kurzu budou přední čeští a hornorakouští odborníci. Jeden den kurzu bude věnován odborné exkurzi do Horního Rakouska. Na závěr kurzu absolvují účastníci závěrečné písemné a ústní zkoušky a obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu.
Oba dva předchozí kurzy, které se konaly v uplynulých dvou letech, byly úspěšné a zájem o účast překročil kapacitu kurzu. Celkem 81 posluchačů v těchto kurzech úspěšně složilo zkoušky a získalo tak certifikáty o absolvování kurzu a složení zkoušky. Na kurzu přednášejí přední odborníci z ČR i z Horního Rakouska, např. doc. Tomáš Matuška, Ph.D., z Fakulty strojní ČVUT (solární termika), prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc. (fotovoltaika), a prof. Ing. Jiřího Habel, DrSc. (domácí elektrospotřebiče a osvětlení), oba z Fakulty elektrotechnické ČVUT Praha, Ing. arch. Josef Smola z Projektového a inženýrského ateliéru (nízkoenergetické a pasivní domy), Dan Moravec, redaktor Českého rozhlasu (komunikace) aj.
Třetí vzdělávací kurz pro energetické poradce se koná v Českých Budějovicích ve dnech 22.–24. března a 5.–7. dubna 2011. Dne 27. dubna se uskuteční písemné a ústní zkoušky a účastníkům kurzu budou slavnostně předány certifikáty.
Základní vzdělávací kurz pro energetické poradce se koná díky finančnímu přispění Evropské unie a ve spolupráci s partnery projektu z Horního Rakouska: O .Ö. Energiesparverband a Energie AG O.Ö. a společnosti E.ON .
Zájemci o kurz se mohou přihlásit emailem nebo faxem, přihláška ke stažení zde.
mi podle podkladů pořadatele