Konference, semináře

Základy moderních dřevostaveb

ProLignum ve spolupráci s TU Štýrský Hradec, ČVUT a STU Bratislava pořádá kurz Základy moderních dřevostaveb. Je určen projektantům, architektům a stavebním inženýrům a koná se 14.–15. října 2010 v pražském hotelu Jalta, Václavské nám. 45, 110 00 Praha 1.
Na dvoudenním kurzu se účastníci dozvědí vše o moderních výrobcích na bázi dřeva, technologiích a jejich použití. Uznávaní odborníci budou také přednášet o nejnovějších poznatcích o dřevu a jeho požární odolnosti, o navrhování nosných konstrukcí, o spojování dřeva a mnohém dalším. Maximální počet přihlášených je 40 a přihlášky je možné podat do 11. října na webu www.prolignum.cz.
 
Přednášející:
Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. – pracovník ČVUT, Fakulty stavební. Zabývá se vědeckovýzkumnou a normotvornou činností v oboru dřevěných konstrukcí, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni.
Ing. Jitka Berankova, Ph.D. – konzultantka TU Štýrský Hradec, vedoucí Notifikované osoby 1393 a Certifikačního orgánu na výrobky dřevozpracujícího průmyslu VVÚD, Praha, s. p.
Ing. Jaroslav Sandanus, Ph.D. – konzultant TU Štýrský Hradec. Zabývá se pedagogickou a výzkumnou činností v oblasti dřevěných konstrukcí na STU v Bratislavě.
Prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. – zástupce vedoucího katedry konstrukcí pozemních staveb na Fakultě stavební ČVUT, zabývá stavební tepelnou technikou, nízkoenergetickým stavěním a integrovaným navrhováním budov.
Ing. Petr Ptáček, Ph.D. – odborný pracovník a vedoucí auditor Notifikované osoby 1393 (stavební výrobky ze dřeva a na bázi dřeva) a Certifikačního orgánu VVÚD, Praha, s. p.
 
ProLignum je společnou zastřešující iniciativou organizací Nadace dřevo pro život, CAPLH a proHolz Austria, jejímž cílem je propagace dřeva jako materiálu a podpora možností jeho využití v České republice.
wd