Aktuality

Koospol se mění v&nbspCUBE Office Center Prague 6

Architektonicky zajímavá budova Koospol, postavená v letech 1975–1977, později známá jako T-Mobile a Citibank, dostává novou tvář a koncepci. Vlastník budovy, společnost Pramerica, se rozhodl pro rekonstrukci, která ji má proměnit na moderní administrativní centrum s jednotným stylem a praktickou funkčností.

Cube_01Objekt nabízí více než 20 000 m2 užitné plochy v sedmi patrech a přilehlých budovách. Na nové koncepci a využití se spolu s majitelem podílejí společnosti IMPACT-CORTI, a. s., a Strategic Property Investors, s. r. o. (SPI). Rekonstrukce má být hotova koncem března 2011. Budova stojí v klidném prostředí pražského Veleslavína nedaleko Šáreckého údolí. Dnešní „horší“ dopravní dostupnost se zlepší v roce 2014, kdy bude prodloužena trasa metra A až do stanice Nádraží Veleslavín.

Největším zásahem v exteriéru bude úprava hlavního vstupu a přilehlých prostor. Návrh se snaží udržet charakteristický výraz budovy a navázat na něj pomocí dnes dostupných materiálů. Obě stávající dvojramenná schodiště vedoucí od suterénu k hlavnímu vstupu budou nahrazována vzdušnějšími a reprezentativnějšími jednoramennými schodišti s lehkým skleněným zábradlím. V bezprostředním okolí budovy dojde k rozšíření chodníku a výměně chodníkové dlažby za kamennou pražskou mozaiku. Osvětlení prostoru před budovou zajistí stojací lampy spolu se zavěšenými svítidly nad vstupem a schodišťovými rameny. Betonové pilíře před hlavním vchodem získají obkladem nový vzhled a novou funkci. Kromě základní nosné funkce budou plnit i roli informačních panelů. Obložení pásy z „Cortenového“ předzrezavělého plechu reaguje strukturou a výrazností na tvář celého objektu a jeho naoranžovělá barva koresponduje s barvou loga CUBE. Zeleň v okolí bude upravena, aby dotvářela celkový dojem z budovy. Celá budova bude v nočních hodinách působivě nasvícena. Osvícením vynikne dominující hmota kostky.

Cube_02Cube_03

V interiéru budou podlahy oproti původnímu stavu srovnány do jedné výškové úrovně. Podlahu atria vydláždí velkoformátové keramické dlaždice. Stěny a sloupy budou mít povrch ze sádrové omítky, stěny barvy bílé a sloupy šedé. Řešení doplní obklad částí stěn dřevěnými deskami, například ze štípaného bambusu. V atriu budou na lankách v nepravidelném uspořádání zavěšeny osvětlovací kostky a tyčové konstrukce z omyvatelného textilního materiálu. Kostky budou různé velikosti a převážně bílé barvy, pouze jedna z nich v barvě loga – oranžová.
Prostor má být po rekonstrukci maximálně přehledný a jednoduchý. Lze jej pak rozdělit do několika logických samostatných částí. Na severní straně objektu bude nově vybudována také jídelní a odpočinková terasa. Nesena má být lehkou konstrukcí, tvořenou profily, a upevněna betonovými patkami. Vstupovat se na ni bude dvoukřídlými prosklenými dveřmi a její povrch pokryje odolné dřevo. Terasa přímo komunikuje také s nejbližším okolím, povede na ni totiž uzavíratelný vstup z venku.
wd s použitím podkladů společnosti Pramerica