Personálie

Pavel Křeček je staronovým předsedou inženýrské komory

Předsedou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) zůstává na další, už čtvrté volební období (2017–2020) Pavel Křeček. Byl zvolen 25. 3. 2017 na Shromáždění delegátů ČKAIT v Praze. Je zakládajícím členem ČKAIT, členem Ustavujícího výboru ČKAIT a v pořadí druhým předsedou ČKAIT od roku 2008.

Pavel KřečekIng. Pavel Křeček (*1944) je absolventem ČVUT, Fakulty stavební, obor vodohospodářské stavby. V technické kariéře vystřídal postupně všechny úrovně řízení staveb. Začínal jako stavbyvedoucí u PSVS, později pracoval jako projektant a hlavní inženýr v PÚ VHMP, byl majitelem a jednatelem projektové kanceláře Komprin, s. r. o. Stavby, na kterých se v těchto pozicích podílel, ležely v oborech staveb vodního hospodářství, inženýrských celků charakteru městského inženýrství, částečně staveb průmyslových a územního plánování v prostoru Prahy a jejího širšího okolí. Ojedinělou inženýrskou příležitostí byly práce na pražských zděných stokách a jejich spojných komorách a komplexní řešení vodního hospodářství menších průmyslových celků uvnitř městské aglomerace. V současné době se věnuje poradenství jako OSVČ.
Od vzniku ČKAIT (zakládající člen) byl členem jejího představenstva. Od roku 2008 je předsedou představenstva ČKAIT.

„Postavení ČKAIT a autorizovaných inženýrů a techniků bude nadále součástí procesu vývoje právního a sociálního prostředí státu. Postavíme-li na čelní místo postulát ochrany veřejného zájmu, jak to Komoře předepisuje zákon, a tak tomu bylo dosud, potom tento základní kámen nového systému autorizace představuje zásadní změnu, předěl v právní úpravě, osobní odpovědnost autorizovaných osob za vykonávané vybrané činnosti. Komora bude mít silné poslání – rozvíjení nástrojů podporujících odbornou úroveň autorizovaných osob, aby minimalizovala riziko při výkonu jejich povolání,“říká staronový předseda ČKAIT Pavel Křeček.

tisková zpráva, wd