Přednášky, exkurze, Snižování energetické náročnosti budov

Výroba energie z odpadů a další principy cirkulární ekonomiky pomohou městům k udržitelnosti

Města v Čechách potřebují asi polovinu veškeré energie, která se u nás vyrobí. Velká část z ní zatím stále vzniká z uhlí. „Výstavba, která se dnes soustřeďuje do měst, je většinovým producentem odpadů. Nebylo by tedy řešením najít cestu, jak z odpadu vyrábět energii? To by totiž mohlo výrazně napomoci městům na jejich cestě k udržitelnosti,“ řekla výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy Simona Kalvoda. Příklady, jak na to, ukáže další ze série přednášek Rethink Architecture, kterou pořádá Česká rada pro šetrné budovy spolu s Centrem architektury a městského plánování CAMP.

Přednáška na téma Cirkulární města se uskuteční v úterý 2. listopadu od 19 hodin a bude možné ji sledovat buď živě v CAMP nebo online na facebooku CAMP a campuj.online.

Inspiraci ze zahraničí ukáže profesorka a architektka Doina Petrescu na projektu R-URBAN, který tvoří síť lokálních center cirkulární ekonomiky. V komunitních hubech ve městě Colombes u Paříže místní komunita pěstuje potraviny, organizuje kulturní akce, nebo vytváří alternativní bydlení.

Veronika Doubnerová z Pražského inovačního institutu vysvětlí principy cirkulárních měst ve stavebnictví, v udržitelné městské energetice nebo ve sdílené ekonomice.

Příklady z praxe pak představí Radka Pokorná z organizace Kokoza, která se zaměří na uzavřený cyklus jídla ve města. „Mým hlavním pracovním tématem a posláním je udržitelnost. Věnuji se ji od roku 2006, posledních pár let se mnou nejvíce rezonuje udržitelnost v oblasti bioodpadu a budování měst,“ vysvětlila Pokorná, která díky spolupráci s komunitami i s firmami přispěla k vybudování 23 komunitních zahrad.

Stanislav Martinec, majitel a jednatel firmy KOMA Modular, propagátor modulární výstavby a vizionář, promluví o modulární architektuře pro cirkulární města. Má za sebou komplikované projekty výstavby jako je přibližně 100 školských zařízení, architektonicky oceněný EXPO pavilon v Miláně 2015, první modulární nemocniční pavilon a nyní dodávka modulárních letišť v Senegalu. Řadí se tak mezi největší tuzemské výrobce modulárních staveb.

Přímo v historickém centru Prahy se nachází cirkulární centrum kultury a inovací. Jmenuje se Kampus Hybernská a jeho ředitelka Ema Pospíšilova představí cirkulární dílnu, i to, jak zde využívají stávající budovy i materiály, jak pracují s dešťovou vodou, nebo jak budují komunitu.

Přednáška je součástí úspěšného cyklu Rethink Architecture, který se v letošním roce zaměřuje na udržitelnost z hlediska celých čtvrtí a měst. Podzimní přednášky se kromě cirkularity soustřeďují také na odolnost měst.

Tisková zpráva