Projekty

CRESCON bude revitalizovat vestibuly tří stanic pražského metra

Developerská společnost CRESCON zvítězila ve veřejné obchodní soutěži Dopravního podniku hlavního města Prahy na revitalizaci vestibulů stanic metra Českomoravská, Vysočanská a Kačerov. Vítězi veřejné obchodní soutěže se staly společnosti CRESCON, a. s., a společnost ze skupiny CRESCON – Asset bloom, s. r. o.
Uvedené společnosti splnily veškerá kvalifikační kritéria, předložily požadované studie na budoucí využití stanic metra a v neposlední řadě nabídly cenu nad úrovní požadovanou zadavatelem.
„Jsme velice rádi, že budeme moci realizovat tyto zajímavé a současně velice náročné projekty. Musíme dodržet celou řadu striktních podmínek stanovených Dopravním podnikem, jako jsou například logické požadavky na zachování dopravní obslužnosti, přístupů a průchodů do stanice včetně vybudování bezbariérových vstupů či výstavba a následné provozování veřejných toalet,“ říká Jan Jerie, ředitel a současně majoritní akcionář skupiny CRESCON. „Pokud jde o budoucí funkční využití vestibulů metra, zajistíme, aby v nich nebyly herny. Počítáme s běžnými, velmi praktickými službami pro veřejnost, jako jsou pekařství, květinářství, prodejny novin a časopisů, kadeřnictví či kavárny.“
Následujícím krokem v přípravě projektu bude u všech tří stanic vypracování tzv. návrhu stavby. Ten bude v souladu se soutěžními kritérii a ve shodě s platným územním plánem reflektovat všechny detailní požadavky Dopravního podniku. Některé změny budou rovněž reagovat na v současné době probíhající jednání s příslušnými městskými částmi. Po schválení návrhů stavby u všech tří stanic metra bude zahájeno územní řízení, vedoucí k vydání územního rozhodnutí. Finální kupní smlouvy na jednotlivé nemovitosti budou podepsány až poté, co budou splněny podmínky projektu a prodej bude schválen orgány Dopravního podniku.
tisková zpráva