Projekty, Průmysl a obchod

Hostašovy sady v Klatovech byly otevřeny po rekonstrukci

V úterý 7. 7. 2015 byly slavnostně otevřeny zrekonstruované Sady Dr. K. Hostaše v Klatovech. Regenerace trvala 18 měsíců a byla financována ze zdrojů města Klatovy a Operačního programu Životní prostředí. Podle projektové dokumentace Přemysla Písaře zakázku realizovala společnost Swietelsky stavební. Celkové náklady činily necelé 4 mil. Kč bez DPH.

Sady jsou pojmenované po klatovském rodákovi a významné osobnosti historie Klatov Karlu Hostašovi. Leží v historickém jádru Klatov a zaujímají plochu 0,67 hektaru. První park na tomto místě vznikl po zasypání příkopu a odstranění městských hradeb v 19. století. Dříve probíhala údržba sadů nekoncepčně, v parku rostla řada náletových křovin i stromů a zdravotní stav některých dřevin se zhoršoval. Větší investice do jejich vzhledu tak byla nezbytná.

Proto v roce 2007 vytvořil Přemysl Písař studii jejich obnovy, která prostor parku rozdělila na dvě hlavní části. První část tvoří vstupní parter podél Balbínovy ulice, které byla vrácena její původní podoba. Převažují zde travnaté plochy doplněné trvalkami. Předpokládá se, že tato část sadů bude využívána také pro pořádání menších kulturních akcí.

Dominantou druhé – odpočinkové části sadů jsou dvě zachovalé bašty, které byly původně součástí vnitřního opevnění. Centrum této části parku tvoří travnatá plocha se třemi červenolistými buky. Hlavní pěší trasu parkem lemuje oboustranná výsadba dřezovců trojtrnných. Na konci promenády je na vyvýšeném místě umístěna plastika „Smutná paní“, věnovaná obětem komunismu. Posadit se zde můžete na nové lavičky nebo i jen tak na trávník.

Před začátkem zemních prací byly nejprve odstraněny nevyhovující dřeviny. Nové pěší komunikace jsou tvořeny mlatovou konstrukcí s kamennou obrubou v kombinaci s žulovou dlažbou a kamenným schodištěm. Veřejné osvětlení bylo vyrobeno s použitím replik historických sloupů a svítidel. Lavičky v parku mají litinové bočnice a dřevěné výplně. Po nutných zemních pracích byla připravena pláň pro sadovnické úpravy – byly vysazeny nové stromy a keře, osázeny záhony trvalek a založen trávník. Původní harmonogram předpokládal dokončení úprav až v září letošního roku, ale termín se firmě Swietelsky stavební podařilo zkrátit.

Hostašovy sady v Klatovech byly otevřeny po rekonstrukciHostašovy sady v Klatovech byly otevřeny po rekonstrukci

Základní informace o stavbě:
Název stavby:     Regenerace sadů Dr. K. Hostaše
Objednatel:          město Klatovy
Termín výstavby:              leden 2014 – červenec 2015
Zhotovitel:           Swietelsky stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby Západ
Projektant:           Přemysl Písař
Celková cena:     3 987 611 Kč bez DPH
Financování:       Vlastní zdroje města Klatovy a dotace z Operačního programu Životní prostředí.

tisková zpráva