Projekty

Institut plánování a rozvoje odevzdal návrh metropolitního plánu

Pražský Institut plánování a rozvoje (IPR) dokončil první fázi přípravy metropolitního plánu a odevzdal jej vedení Prahy. ČTK o tom informoval ředitel institutu Petr Hlaváček. Projednávání bouřlivě diskutovaného návrhu by mělo začít na jaře příštího roku. Nový územní plán začala Praha zpracovávat před třemi roky.

„Metropolitní plán se již nebude jako ten současný územní plán tolik zabývat aktivitami uvnitř jednotlivých domů, ale tím, co se děje mezi domy – jak nové stavby ovlivní ulice, náměstí a parky a jakým způsobem se mají ke svému okolí chovat,“ řekl Hlaváček.

Měl by přinést mimo jiné výškovou regulaci staveb. Vysoké budovy tak již nebudou moci vznikat jako nahodilé solitéry. Stavba výškových budov bude možná jen v předem určených oblastech. Plán zároveň rozdělí metropoli do téměř 800 lokalit. Každá lokalita si pak s sebou ponese pravidla pro následnou výstavbu, nebo ochranu zeleně. Podle IPR by tak neměly vznikat případy, kdy ve vilové čtvrti vyroste několikapatrový bytový dům.

Magistrát bude návrh tři měsíce kontrolovat. Po zapracování připomínek, které z kontroly vyplynou, začne projednávání s radnicemi a veřejností. Tato jednání by se měla podle Hlaváčka týkat případných sporných bodů.

Nový územní plán má nahradit plán schválený v roce 2000.

zpráva ČTK

Více o Metropolitním plánu zde.