Projekty

Jaroměř před stoletou povodní chrání nové hráze za 147 mil. Kč

Třináctitisícovou Jaroměř na Náchodsku chrání před povodněmi nové hráze za 147 miliónů korun. Odolat by měly přívalu stoleté vody. Dosud bylo město chráněno nejvýše před pětiletou vodou, uvedla při oficiálním ukončení stavby mluvčí stavební firmy BAK Vladimíra Baťková.
Poslední velká povodeň Jaroměř zasáhla na jaře 2000, kdy rozvodněné Labe ve městě napáchalo škody za více než 300 miliónů korun.
Stavba hrází trvala téměř tři roky. Kolem Labe vznikly nové zemní hráze, železobetonové zdi, mobilní stěny. Stavbaři také rekonstruovali stavidlový jez a postavili na něm rybí přechod. Investorem byl státní podnik Povodí Labe, hlavní část peněz šla z dotace ministerstva zemědělství. V celém povodí horního Labe šlo v posledních deseti letech do protipovodňové ochrany asi 390 miliónů korun.
Hráze postavilo sdružení firem v čele s trutnovskou společností BAK. „Ochranu Jaroměře zaručují zejména sypané hráze s šířkou koruny tři metry a monolitické železobetonové zdi v celkové délce 3,2 kilometru. Mobilní bariéry jsou dlouhé 164 metrů,“ uvedl Jiří Kácovský z vedení firmy BAK.
Podle náměstka ministra zemědělství Aleše Kendíka stát po ničivých povodních před deseti lety v první etapě budování protipovodňové ochrany do roku 2007 investoval 4,2 miliardy korun. Ve druhé etapě pro roky 2007 až 2013 jde do ochrany před záplavami asi 11,5 miliardy korun. „V této etapě mohla, narozdíl od té první, města a obce navrhovat vlastní protipovodňová opatření. Nyní se připravuje třetí etapa pro léta 2014 až 2020,“ uvedl Kendík.
zpráva ČTK