Projekty

Lidé se budou moci vyjádřit k plánovaným Radotínským jezerům

Veřejnost bude moci podávat své návrhy k plánované celoměstsky významné změně územního plánu, která se týká velkého území v pražských Lahovicích. V budoucnu tam má vzniknout několikahektarová vodní plocha, Radotínská jezera. Součástí veřejného projednání bude i změna týkající se opravy železniční tratě ze smíchovského na hlavní nádraží, zjistila ČTK z webu magistrátu.
Textová i grafická část návrhů bude od 25. srpna měsíc k nahlédnutí na magistrátu. Veřejné projednání změn, které se koná opakovaně, se uskuteční 24. září, vyplývá z informací zveřejněných na úřední desce úřadu (zde).
Rekreační zóna Radotínská jezera má vzniknout na ploše téměř 47 hektarů v záplavovém území meandru řeky Berounky v souvislosti s plánovanou těžbou štěrkopísků. Území v katastru Radotína a Lahovic má být po odtěžení lozisek využito pro sportovně rekreační aktivity. Návrh mimo jiné počítá s rozšířením cyklistických tras, s umístěním sportovního přístavu, jezu s plavební komorou, rybího přechodu, slalomové dráhy a také malé vodní elektrárny. Celý záměr však provázejí pochybnosti o dopadu na životní prostředí v průběhu těžby a nejasnosti ohledně vlivu na vodní režim celé oblasti.
Další změna územního plánu by v budoucnu umožnila změnit trať k hlavnímu nádraží. Návrh zahrnuje modernizaci tratě, výstavbu estakád a také stavbu nového železničního mostu přes Vltavu.
zpráva ČTK, mi