Projekty

Na řece Moravě se budou dělat protipovodňové úpravy za 76 miliónů

Řeku Moravu a její břehy čekají na Hodonínsku a Břeclavsku rozsáhlé úpravy za 76 miliónů korun. Budou součástí protipovodňových opatření. 
Jedním z cílů je také pomoci divoké zvěři, která obývá tuto pravidelně zaplavovanou lužní krajinu, řekl ČTK generální ředitel státního podniku Povodí Moravy Radim Světlík. Projekt zaplatí z 85 procent Evropská unie.
Práce začnou v srpnu 2013 a skončí v únoru 2015. Zahrnou zhruba čtyřicetikilometrový úsek řeky, a to v místech, kde vytváří hranici mezi Moravou a Slovenskem. Opatření by měla zvýšit bezpečnost obyvatel jihu Moravy a západního Slovenska při záplavách. Vysoké průtoky v řece jsou v této lokalitě časté v době jarního tání sněhu na horách a letních přívalových dešťů.
Projekt je rozdělen na tři části. První se týká úpravy soutoku Moravy a Myjavy, druhý prací v oblasti Hodonína a nedaleké slovenské obce Kopčany a třetí pak úseku, v němž se do řeky Moravy vlévají Radějovka a Myjava.
Počítá se s vytvořením takzvaných azylů pro zvěř uvnitř poldru Soutok. Budou to místa vyvýšená metr až dva nad dosavadním terénem. Každý z nich se bude rozkládat na ploše půl hektaru a poslouží při povodních jako útočiště pro zvěř a živočichy.
Vodohospodáři nechají odstranit betonové části nefunkčních vakových jezů, staré piloty pod mostem Lanžhot–Brodské a zbytky staré mostovky pod mostem Hodonín–Holíč. Dosavadní nezpevněnou korunu levobřežní hráze nahradí stavbaři štěrkovou vrstvou.
Vznikne také studie, která se bude zabývat tím, jak řece vrátit její původní podobu tak, aby byla z přírodního hlediska kvalitnějším biotopem. Bude se zvažovat i výstavba rybích přechodů v místech jezů.
zpráva ČTK