Projekty

Nový úsek dálnice D3 Ševětín–Borek postaví EUROVIA CS

Stavební skupina EUROVIA CS podepsala smlouvu s investorem Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) na stavbu dalšího úseku dálnice D3. Práce na trase Ševětín–Borek firma zahájí po předání staveniště investorem. Cena je 933 mil. Kč. Výstavba má skončit na podzim 2020.

V rámci stavby na tomto více než 10 km dlouhém úseku proběhne rozšíření stávající silnice I/3 na šířkové uspořádání dálnice. Kromě toho zde vznikne pět nových mostních objektů, z toho jeden ekodukt, dvě mimoúrovňové křižovatky a téměř 1800 m protihlukových stěn. Stavební práce budou trvat 48 měsíců.

Práce navážou na již probíhající stavbu D3 0309/I Bošilec – Ševětín a končit budou na 128,100. km, kde pokračuje další stavba na dálnici D3 0309/III Borek – Úsilné, kterou realizuje sdružení EUROVIA CS a STRABAG. Skupina EUROVIA CS působí také na dalším rozestavěném úseku dálnice D3, a to 308C Veselí n. Lužnicí–Bošilec.

Dálnice D3 propojuje hlavní město a oblast středních Čech s jižními Čechy, kde napojuje Táborsko a Českobudějovicko na dálniční síť a síť rychlostních silnic. Trasa je součástí hlavního mezinárodního silničního tahu s označením E55, který vede ze Skandinávie přes Německo, Česko, Rakousko a Itálii do Řecka. Dálnice D3 rovněž patří do doplňkové sítě evropských dopravních koridorů.

tisková zpráva