Projekty

Obchvat Frýdku-Místku získal stavební povolení

Stavba obchvatu Frýdku-Místku získala stavební povolení. Vyplývá to z informací uveřejněných na úřední desce ministerstva dopravy. Rychlostní komunikace, která má ulehčit přetíženému průjezdu městem po silnici I/48, má být podle harmonogramu dokončena nejdříve koncem roku 2018. 

Předseda ekologického hnutí Děti Země Miroslav Patrik ČTK řekl, že hnutí podá ve stanovené lhůtě proti rozhodnutí rozklad.
Téměř devítikilometrový úsek čtyřproudové komunikace navazuje na stavbu R48 na jihozápadním okraji města a pokračuje přes severní okraj Místeckého lesa a Staré Město. Po překročení řeky Morávky se komunikace napojí opět na rychlostní silnici R48 u obce Dobrá.
Součástí budoucí komunikace je podle projektu na 22 mostů a tři mimoúrovňová křížení. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem stavby, odhaduje její hodnotu na zhruba 3,8 miliardy korun. Konkrétní cenu výstavby ale ukáže až výběrové řízení na zhotovitele, které ŘSD předpokládá vyhlásit v příštím roce.
Na vybudování obchvatu čeká Frýdek-Místek už léta. Dopravní situace ve městě je zejména v centru složitá a frekventovaný průtah městem je dlouhodobě přetížený i kvůli blízkosti automobilky Hyundai.
Náměstek frýdecko-místeckého primátora Dalibor Hrabec ČTK řekl, že povolení už má prakticky celá trasa obchvatu až na zhruba osmdesátimetrový úsek, kde se řeší pozemek benzinky. „Vítáme to, ale zatím nejásáme. Radovat se budeme, až to bude pravomocné, vysoutěžené, a hlavně, až to bude hotové. Včera už bylo pozdě,“ řekl Hrabec.
Předseda hnutí Děti Země řekl, že hnutí podá rozklad proti některým podkladovým stanoviskům. „Konkrétnější informace budeme mít, až to vypracujeme písemně. Ale předběžně mohu říct, že budeme žádat přezkum stanovisek krajského hygienika a krajského úřadu o zásahu do přírodní památky Profil Morávky,“ řekl Patrik.
Projekt na stavbu obchvatu napadli ekologičtí aktivisté z hnutí Děti Země už dříve, protože jim vadí rozsáhlé kácení stromů a keřů v trase komunikace bez toho, aby byla za tyto dřeviny vysazená adekvátní náhrada. Podle předsedy hnutí povolil magistrát města Frýdek-Místek a krajský úřad v Ostravě vykácet v trase silnice čtyři tisícovky stromů a keřů. To, že za poražené stromy nepožadují úřady po investorovi náhradní výsadbu, považuje hnutí za nezákonný a podezřele vstřícný krok úředníků vůči ředitelství silnic. Jako adekvátní náhradu požadují aktivisté vysazení pětinásobku kácených dřevin.
Požadavek ekologů se ale magistrátu zdá jako nepřiměřený. „Umístit totiž jimi požadovanou náhradní výsadbu na pozemky ve městě tak, aby dřeviny nebyly ani do budoucna v kolizi s technickou a dopravní infrastrukturou, s rozvojem území města a navíc, aby s ní souhlasili všichni vlastníci pozemků, by bylo velmi problematické až nereálné,“ uvedla dříve mluvčí magistrátu ve Frýdku-Místku Jana Matějíková.
zpráva ČTK
Více informací o obchvatu najdete zde.
IFrame