Projekty

Obnova Lannovy třídy v Českých Budějovicích

Kompletní rekonstrukcí jedné z nejrušnějších českobudějovických ulic vznikl nový bulvár, který propojuje historické centrum s vlakovým a autobusovým nádražím. Součástí rekonstrukce byla obnova inženýrských sítí, nové veřejné osvětlení i mobiliář. V ulici bylo vysazeno více než 300 nových stromů a keřů.
Autorem architektonického návrhu ulice je Zdeněk Urbanec.
Lanova třída v Českých Budějovicích doznala za posledních 5 let významných změn. Její obnova byla rozdělena do tří etap. Celkově rekonstrukce přišla na 186 miliónů korun. Na druhou a třetí etapu město získalo 48,5 miliónů z Regionálního operačního programu. Náročná stavba zahrnovala také rekonstrukci inženýrských sítí. Investorem bylo statutární město České Budějovice.
Ulice se změnila bulvár, kde je více místa pro pěší, cyklisty i stromy, asfalt byl nahrazen dlažbou. Vznikla zde nová místa pro posezení a nový vodní prvek s pítkem se soškou Samsona. Voda nyní teče po povrchu Lannovy třídy v kamenných korytech a celé prostranství umělecky dokresluje nová fontána z tvrzeného skla. Dvě řady vodních sloupců symbolizují soutok dvou řek a spojení kamene a ostře pálené hlíny symbolizuje krajinu. 
Na základě projektu architekta Urbance byl do lokality dodán městský mobiliář (odpadové nádoby, hodiny s plakátovací plochou, směrovky, stojany na kola, ochranné mříže stromů, lavičky atd.) společnosti Metalco, kterou v České republice již více než 12 zastupuje firma KARIM, spol. s r. o.
 
 
Lannova třída, České Budějovice
Investor: statutární město České Budějovice
Architekt: Zdeněk Urbanec
Dodavatel stavby II. a III. etapy: Skanska, a. s.
Mobiliář: KARIM, spol. s r. o.
I. etapa: 2006
II. etapa: 2009
III. etapa: 2010
Cena: 186 mil. Kč
 
podle podkladů společnosti KARIM, spol. s r. o.
 
Více fotografií najdete u článku na www.stavbaweb.cz.