Projekty

Povodí Moravy opravilo za 95 mil. Kč hráz na nádrži v Karolince

Státní podnik Povodí Moravy dokončil rekonstrukci hráze a odpadní štoly vodního díla Karolinka na Vsetínsku. Projekt si vyžádal 94,5 miliónu korun. Podstatnou část nákladů pokryly dotace ministerstva zemědělství, zhruba desetina částky připadla k úhradě Povodí Moravy, řekl novinářům Jan Hodovský pověřený výkonem funkce generálního ředitele podniku.
 
Nádrž byla postavena v roce 1985 kvůli zásobování Vsetínska a okolí vodou, leží na severních svazích Javorníků, v údolí říčky Stanovnice. Zásobuje pitnou vodou téměř 80 000 lidí. Ovšem hned po prvním napuštění se na hrázi objevily průsaky a nádrž fungovala v omezeném režimu.
„Průzkumy prokázaly, že průsaky jsou způsobeny nedostatečnou propustností a technologickou nekázní v sypání jednotlivých zón dodavatelem stavby,“ uvedla mluvčí podniku Gabriela Tomíčková.
Oprava začala loni v srpnu. Práce probíhaly za hladiny snížené o osm a půl metru oproti běžnému stavu, aby nebyla ohrožena kvalita vody pro vodárenské účely. Nádrž i při opravě plnila svou funkci.
Při rekonstrukci se kompletně opravilo mezipatro odpadní štoly a vtok do štoly, obnovila koruna hráze včetně vozovky, na hrázi přibyly nové pozorovací vrty a automatický monitoring, který bude přenášet data na centrální dispečink.
Těsnicí jádro se opravilo podzemní svislou těsnicí jílocementovou clonou, kterou stavaři udělali v celé délce koruny hráze. Zasahuje do hloubky minimálně 16 metrů v minimální tloušťce 40 centimetrů. „Vybudováním clony jsme chtěli dosáhnout snížení průsaků přes těsnicí jádro hráze, zvýšení bezpečnosti hráze a současně snížení rizika poruchy přehrady za povodní,“ uvedl ředitel závodu Horní Morava David Fína.
zpráva ČTK