Projekty

Praha odmítla většinu připomínek k novému územnímu plánu

Pražští zastupitelé odmítli většinu připomínek, které ke konceptu územního plánu podaly městské části. Ty navrhovaly například vypustit z územního plánu rozšíření letiště, ďáblické skládky či změnit část trasy Pražského okruhu.
Zastupitelé naopak podpořili názor městské části Kbely, která odmítá umístění leteckých opraven. Na kompromisu se zastupitelé dohodli v případě možného nového mostu přes Vltavu mezi Prahou 2 nebo 4 na jednom břehu a Prahou 5 na druhém břehu.
Městské části zaslaly Praze kolem 60 zásadních připomínek. Jejich projednávání trvalo několik hodin. Zastupitelé odmítli například návrh Prahy 4 na možné umístění tramvajového propojení mezi Podolským nábřežím a Pankrácí. Zamítnuty byly také připomínky městských částí, které nechtějí rozšíření ruzyňského letiště.
Zastupitelé nevyhověli ani zástupcům Běchovic, kteří požadovali posunout trasu Pražského okruhu mimo území Prahy. Podle běchovické zastupitelky Petry Šubrtové povede okruh přes hustě obydlená území. „Pokud si nevymůžeme hodnověrné odborné posouzení obou variant, nezbude nám, než se zastaralé trase stále bránit," uvedla. Běchovice už dříve se svými námitkami uspěly u soudu. Zasáhnout do trasy okruhu chtěly také Dolní Chabry a Suchdol. Zastupitelstvo to ale odmítlo.
Neuspěla ani městská část Ďáblice, které vadí plánované rozšíření místní skládky. „Jaká koncepce říká, že budoucnost Prahy, co se týče ukládání odpadu, by měla stát na 18 let staré obří skládce v Ďáblicích?" ptal se zastupitelů starosta Ďáblic Miloš Růžička. Náměstek primátora Josef Nosek (ODS) reagoval tím, že městu se stále nedaří najít jinou lokalitu, která by mohla jako skládka sloužit.
Troja požadovala prověřit vedení tramvajové trati podél Stromovky do Podbaby, zastupitelé ale nesouhlasili. Odmítli i požadavek stejné radnice na úpravu výškové regulace v nedalekých Bubnech, kde se chystá rozsáhlá výstavba.
Zastupitelé se po návrhu náměstka Noska shodli na tom, že ponechají v územním plánu rezervu pro dva mosty na jižním okraji centra. Městské části se totiž neshodnou na tom, kde by most chtěly a zda by měl sloužit jen MHD, nebo i automobilové dopravě. Územní plán nyní umožní jak rozšíření mostu na Výtoni, tak nové přemostění v oblasti Dvorců.
Po dlouhé debatě zastupitelé podpořili stanovisko radnice Kbel, která nechce na svém území letecké opravny. Ty by měly vzniknout v blízkosti současného vojenského letiště. „Vojenská ubytovací správa a ministerstvo obrany na opravnách trvají, Kbely zase podporuje hygienik," poznamenal Nosek. Podle něj by měl být spor vyřešen na dohadovacím řízení na ministerstvu pro místní rozvoj.
Stažen byl materiál týkající se umístění recyklačního centra v Řeporyjích. S výstavbou nesouhlasí městská část, podle starostky Marcely Holovské by centrum vyrostlo jen asi 100 metrů od obytných domů.
zpráva ČTK