Projekty

Praha vypsala zakázku na stavbu kolektoru pod Hlávkovým mostem

Praha výběrové řízení zveřejnila ve věstníku veřejných zakázek. Předpokládaná hodnota nového kolektoru je 370 milionů korun. Kolektor má propojit dva jiné kolektory končící na obou březích Vltavy. V současné době jsou inženýrské sítě vedené v mostě.
Nový kolektor má vést přes ostrov Štvanice a pod Vltavou, vybudován má být do března 2016. Jeho stavba bude náročná, stavební firma si bude muset poradit se složitými geotechnickými podmínkami. Praha ho musí vybudovat, aby mohla v blízké budoucnosti začít s generální opravou samotného Hlávkova mostu. Kolektor má stavební povolení od roku 2006, již dvakrát muselo být prodlouženo.

zpráva ČTK