Projekty

Pražské letiště chce novou dráhu zprovoznit v roce 2018 nebo 2019, chystá modernizaci čističky a rozšíření terminálu

Pražské Letiště Václava Havla chce na konci roku začít s další etapou modernizace čistírny odpadních vod, jejíž cenu odhaduje na 400 miliónů korun. Čističku musí vylepšit kvůli plánované výstavbě nové paralelní vzletové dráhy.
 
ČTK to na mezinárodní konferenci o budoucnosti letiště řekl člen představenstva a výkonný ředitel pro rozvoj a správu majetku letiště Jiří Kraus.
V souvislosti s výstavbou nové dráhy se také plánuje rozšíření jednoho ze současných terminálů o další část, která by ročně pojala kolem 5,5 miliónu cestujících. Její zprovoznění se předpokládá nejdříve v roce 2020.
Letiště nyní vybírá stavební firmu, která čističku vod zmodernizuje. „V současné době jsme na horním limitu kapacity pro čistění srážkových vod a při výstavbě paralelní vzletové dráhy tam vznikne plocha, ze které se musí srážková voda dostat a vyčistit,“ uvedl Kraus. Rozšířena podle něj bude také retenční nádrž na dešťovou vodu v severní části letiště. Kvůli výstavbě nové dráhy se přesune depo pro automobilové cisterny, protože na jeho místě vznikne pojezdová dráha.
O budoucnosti Letiště Václava Havla v Kladně hovořili zástupci letiště, obcí i zahraniční účastníci konference, kteří se zabývají rozvojem jiných evropských letišť. Konferenci organizovalo sdružení Prague Airport Region, které sdružuje obce z okolí pražského letiště.
Účastníci se shodli na tom, že je potřeba, aby na letiště byla zavedena kolejová doprava. Má to být zajištěno mimo jiné modernizací železniční trati mezi Kladnem a Prahou s odbočkou na letiště, která je často nazývána rychlodráhou. Trať má být modernizována postupně po jednotlivých částech, počítá se také s opravami nádraží a budováním zastávek. „Naším cílem je vše připravit tak, aby realizace začala v roce 2014 nebo 2015 a celý projekt byl dokončen do roku 2020,“ uvedl zástupce odboru strategie Správy železniční a dopravní cesty Jan Šulc.
Podle účastníků konference je kvůli plánovanému rozšíření kapacity letiště také potřeba sjednotit středočeskou a pražskou integrovanou dopravu, upravit některé velké křižovatky u letiště nebo dostavět Pražský okruh. Prioritou bude také budování velkých odstavných parkovišť na okraji Prahy. Tyto kroky by mělo pomoct zajistit nedávno podepsané memorandum o spolupráci mezi Prahou a Středočeským krajem.
Letiště Praha předpokládá zprovoznění paralelní vzletové dráhy v roce 2018 nebo 2019. Nyní se připravuje projekt výstavby, který by měl jít v příštím roce do územního řízení. To musí společnost získat před stavebním povolením. ČTK to dnes na mezinárodní konferenci o budoucnosti letiště řekl člen představenstva a výkonný ředitel pro rozvoj a správu majetku letiště Jiří Kraus.
Paralelní ranvej měla být dokončena už v roce 2010. Termín výstavby odsouvala mimo jiné zdlouhavá jednání s investiční skupinou Penta, která vlastnila pozemky pod plánovanou ranvejí, a následná administrativní příprava stavby. Projekční kanceláře nyní připravují projekt výstavby, který společně s inženýrskou činností a autorským dozorem nad stavbou letové dráhy vyjde na 26 miliónů korun.
Projektanti se také podílejí na komunikaci se státní správou k získání územního rozhodnutí a stavebních povolení. Tato povolení jsou další krokem po získání kladného posudku na novou ranvej, který letiště dostalo od ministerstva životního prostředí v říjnu 2011. Souhlas ministerstva se stavbou dráhy ale obsahoval 71 podmínek, které musí letiště splnit.
Tyto podmínky podle Krause budou součástí dokumentace, kterou by chtělo letiště v příštím roce úřadům předložit, aby získalo územní povolení a mohlo pokračovat v přípravách výstavby. „Samozřejmě to je běh na dlouhou trať. Podmínky musejí být obsaženy v projektové dokumentaci a musí to být projednáno se všemi dotčenými subjekty,“ uvedl Kraus.
Nová paralelní ranvej by měla sloužit především pro přistání ze směru od Nebušic, zatímco z nynější ranveje budou letadla většinou pouze startovat, a to směrem na Jeneč. Kapacita dráhového systému by měla vzrůst na 72 vzletů a přistání za hodinu z dnešních zhruba 46 v nejvytíženějších časech. Letiště po dokončení nové dráhy počítá s maximální kapacitou 820 vzletů a přistání v průběhu jednoho dne.
Paralelní dráha má také odlehčit letovému provozu v době, kdy není v provozu hlavní vzletová a přistávací dráha, jako je tomu například i nyní, kdy se hlavní dráha opravuje. Stavba nové ranveje by totiž podle letiště měla utlumit provoz na vedlejší dráze, která je orientovaná směrem na Kladno a severozápadní část Prahy a jejíž využívání podle letiště zatěžuje hlukem na 200 000 obyvatel v těchto lokalitách. Zároveň by měl být provoz na vedlejších drahách plynulejší a šetrnější k životnímu prostředí.
zpráva ČTK