Projekty

Přestavba pivovaru a kasáren Světovar v Plzni už má jasnou podobu

V areálu bývalého pivovaru a kasáren Světovar v Plzni vznikne multikulturní centrum, nové ulice s desítkami bytů, městský archiv a muzeum designu a životního stylu.

Návrh uspořádání území, který počítá se zachováním většiny původních objektů, zpracoval pražský ateliér D3A; zvítězil nad 19 projekčními týmy. Schválit ho musí ještě zastupitelé. ČTK to řekla Kateřina Juríková z útvaru koncepce a rozvoje města.

„V návrhu je vhodně řešen poměr komerčních a nekomerčních ploch a aktivit. Kvalitou návrhu je dobrá návaznost na charakter širšího území," dodala. Porota ho doporučila využít k dalšímu podrobnějšímu rozpracování ve spolupráci s jejich autorem.
"V asymetrické kompozici vzniká kompaktní zóna otevřeného veřejného prostoru, která přiléhá k hlavní ulici Koterovská. Zbytek území je řešen formou husté zástavby s nepravidelnými uličkami a vnitřními dvory," dodala Juríková. Nově je vyřešen roh ulic Koterovská a Slovanská alej. Budova vojenské ubytovny bude zrušena.
Podle architekta Milana Svobody, šéfa projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, by si úpravy území a prostorů měly vyžádat zhruba 100 miliónů korun. „Díky integrovanému plánu rozvoje má Plzeň připraveno 80 miliónů Kč v evropském Regionálním operačním programu," dodal. Další peníze si vyžádá privátní výstavba bytů, obchodů a kanceláří na volných plochách areálu, který bude mít jednotný urbanistický vzhled.
Centrum by podle Svobody mělo nabídnout prostor pro živé, nezávislé a experimentující umění a má se stát "kulturní továrnou". Prioritou bude opravit halu určenou jako multižánrovou a přilehlou budovu administrativy pro účely ateliérů a podobně, dodal.
„V Česku už je konvertováno 30 bývalých pivovarů," řekla Alexandra Brabcová, která hledá nové cesty pro galerie, muzea i průmyslové objekty. Jsou využívány jako developerské, zejména bytové projekty, pro průmysl a jako kulturní domy a místa setkávání.
Na vítězný návrh naváže studie o ideovém a estetickém využití a současně připravují týmy výtvarníků, divadelníků, tanečníků a hudebníků projekty na provoz, financování a organizaci centra. „Prostor bude velmi proměnlivý. Už na podzim tam bude tvůrčí výtvarná a divadelní dílna," uvedl umělecký manažer Roman Černík.
Bývalý pivovar Světovar, který sloužil jako kasárna, nyní patří radnici. Území je jedním z exponovaných míst Plzně v zastavěné části města. Pivovar byl založen ve 20. letech minulého století. Tvoří přechodovou zónu mezi obytnou zónou a územím výroby a služeb.
zpráva ČTK