Projekty

Skončila rekonstrukce nádraží v Kroměříži

Slavnostní přestřižení pásky udělalo oficiální tečku za
modernizací železniční stanice Kroměříž. Práce začaly loni
v květnu, celkové náklady činí 444 miliónů korun.

Rekonstrukcí vzniklo bezbariérové nádraží s novým
ostrovním nástupištěm, informačním systémem a osvětlením.
Modernizovány byly také železniční technologie, sdělovací
a zabezpečovací zařízení.
Nově uspořádáno je také kolejiště, vlaky tak při posunu už
nemusejí tak často vyjíždět až na přejezd ve frekventované Hulínské
ulici. Kompletně sanován byl i železniční spodek včetně nového
odvodnění a rekonstruovány byly veškeré staniční koleje
o celkové délce tří kilometrů. Modernizací prošlo
i 22 výhybek, z nichž je 16 vybaveno
elektrickým ohřevem výměn.
Ve stanici bylo postaveno dělené oboustranné nástupiště
o délce 250 metrů. Pro cestující ve směru na Zborovice
bylo vybudováno nové vnější nástupiště dlouhé 90 metrů. Hrany
obou nástupišť svou výškou 55 centimetrů nad temenem kolejnice
umožňují pohodlnější nástup a výstup cestujících. Cestujícím
slouží nejen dva nové přístřešky, ale i nové informační
zařízení a osvětlení.
Byly rovněž upraveny venkovní prostory kolem železniční
stanice včetně příchodů k nástupištím. Projekt modernizace
kroměřížského nádraží zahrnuje také protihluková opatření,
v oblasti dotčené bytové zástavby tak chrání zdraví obyvatel
nová protihluková stěna.
Projekt Modernizace železniční stanice Kroměříž je navržen ke
spolufinancování z fondů Evropské unie, odkud by mělo být
hrazeno 85 procent uznatelných nákladů stavby, což představuje
zhruba 310 miliónů korun.
zpráva ČTK