Projekty

V Aši dokončili rekonstrukci Masarykova náměstí za 22 miliónů Kč

V Aši skončila rekonstrukce Masarykova náměstí v centru města. Zhruba rok trvající úpravy zkulturnily prostor náměstí i jeho okolí a výsadbou zeleně jej oddělily od rušné Hlavní ulice.
Celkové náklady na stavbu byly 21,6 miliónu korun, z toho většinu pokryly dotace z Evropské unie, řekl ČTK mluvčí radnice Milan Vrbata.
„Nynější rekonstrukce počítá s dostavbou po obvodu náměstí. Součástí stavby jsou proto nové inženýrské sítě vyvedené k zamýšleným domům ve směru k sadům Míru i do prostoru mezi bývalým podnikem Ohara a Hlavní ulicí, aby se do komunikací nemuselo v budoucnu zasahovat. Zároveň občanům znovu nabídne oázu zeleně. Prostranství je odděleno od rušné Hlavní ulice zdvojenou bariérou stromů, kterých bylo vysazeno kolem třiceti," popsal úpravy Vrbata.
Zvláštností náměstí je krátký umělý potůček, který tam teče místo původně zamýšleného vodotrysku. Opravy se dočkalo stávající parkoviště před obchodním domem a nově byla postavena parkoviště v Anenské ulici a na okraji sadů Míru. Úprav se dočkala také část nad náměstím s chodníky a výsadbou dalších více než 20 stromů.
Masarykovo náměstí v Aši vzniklo postupně. Ještě po druhé světové válce tam volný prostor prakticky nebyl. „Jednalo se spíše o poměrně hustě zastavěnou část města, kde domy tvořily blok obdélníkového tvaru s malým dvorem uprostřed. Až tragické bourání Aše v 50. a 60. letech tu vytvořilo území pro jakési náměstí, do roku 1989 vlastně bezejmenné, kterému dominovala pouze budova kina, později stavba obchodního domu Centrum a před rekonstrukcí v roce 2010 také vzrostlá zeleň," popsal historii náměstí Vrbata.
V průběhu 70. let se náměstí zarovnalo betonem a asfaltem, který se ale v dalších letech výrazně zvlnil. Do podoby zasahovala také bující zeleň, která prostranství před kinem postupně proměnila v lesík uprostřed města. Vzhled náměstí ze 70. let vydržel až do roku 2010.
zpráva ČTK
 
Masarykovo náměstí v Aši, foto www.muas.cz