Projekty

V Brně-Černovicích začala stavba nové budovy zdravotnické záchranné služby

Poklepáním základního stavebního kamene začala v Brně-Černovicích stavba nového výjezdního stanoviště Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje (ZZS JmK). Hotová by měla být k poslednímu srpnu, informoval ředitel ZZS JmK Milan Klusák. Náklady na stavbu činí přes 40 miliónů korun.
„V Černovicích bude stavba hotová na konci srpna tak, aby z ní na podzim mohly zasahovat dvě výjezdové skupiny s lékařem a jedna výjezdová skupina v denní i noční době,“ řekl Klusák. Kromě toho budou zdravotníci zajišťovat i leteckou záchrannou službu v nočních hodinách. „Vztahuje se to nejen na obyvatele Jihomoravského kraje, ale také pro kraj Olomoucký, Zlínský, Pardubický a Vysočinu,“ vyjmenoval ředitel záchranky.
Objekt výjezdové základny je koncipován jako jednoduchý kvádr s podélnou osou ve směru sever – jih. Budova bude dvoupodlažní nepodsklepená s plochou střechou o rozměrech 36,9×16,8 m a výšce 8,3 m. Zastavěná plocha činí 632 m², užitná plocha 1637 m², obestavěný prostor 5426 m³.  Na jižní straně parcely je situován vjezd na veřejnou komunikaci. Architektonické řešení a projektovou dokumentaci vypracovala firma Atelier 2002, s. r. o., Brno. Náklady na přípravné práce a projektové práce byly vynaloženy ve výši 2871 tis. Kč, stavební práce na budovu výjezdové základny (bez budovy autoprovozu) jsou vyčísleny na 39 114 tis. Kč včetně DPH.
Nová budova zdravotnické záchranné služby v Brně-Černovicích – vizualizaceNová budova zdravotnické záchranné služby v Brně-Černovicích – vizualizace
 
Po dostavbě budovy v Brně-Černovicích zůstane k realizaci výstavba budovy v Brně-Ponavě. Tato stavba by měla následovat po dokončení černovického areálu.
zpráva ČTK, wd

zdroj obr. www.zzsjmk.cz