Projekty

V Č. Krumlově byla zahájena obnova jezu pod zámkem

Na řece Vltavě v Českém Krumlově začala další etapa protipovodňových opatření, a to rekonstrukce jezu pod zámkem. Díky vodákům sjíždějícím „šlajsnu" se stal známou atrakcí pro turisty. „Práce přijdou na více než 56 miliónů korun a jsou dotovány z programu ministerstva zemědělství," řekl ČTK Martin Poláček z Povodí Vltavy. Za další milióny z Regionálního operačního programu pak bude zrekonstruována přilehlá lávka přes Vltavu u mostu Na Plášti.
„Stávající pevný jez při povodních vzdouvá hladinu a voda pak zatápí nemovitostí v nadjezí. Proto se pevný jez vpodstatě celý zbourá a bude nahrazen jezem novým, který se při povodni sklopí pod úroveň dna řeky, čímž se výrazně zvýší průtočný profil. Hladina nad jezem nebude tak vysoko, jako je dnes, čímž se ochrání přilehlé domy," řekl Poláček, který na stavbě vykonává dozor investora.
Povodí se bude snažit, aby do začátku prázdnin, tedy hlavní vodácké sezóny, zprovoznilo novou propusť u levého břehu řeky. Vodáci tam za maximálních bezpečnostních opatření budou moci podjíždět pod staveništním mostem, který bude sloužit k příjezdu techniky na stavbu. Stavbaři ještě přemýšlejí, zda do léta vybudují i trasu po souši pro ty, kteří „šlajsnu" nebudou chtít sjíždět.
Nová propusť pro vodáky bude široká jako stávající, tedy zhruba 5,5 metru. Nově ale bude fungovat i jako rybí přechod. Teď se ryby kvůli jezu proti proudu nedostanou.
Práce na protipovodňových opatřeních začaly budováním přístupové cesty na staveniště. Na ochrannou geotextilii a štěrk bude těžká technika do konce ledna klást panely a budovat násyp sjezdu do řeky. Další harmonogram prací bude zveřejněn po pátečním jednání. Asi od července bude řeka provizorně přemostěna a bude se betonovat jez nejdříve u levého a poté u pravého břehu. V závěrečné etapě do března 2013 experti namontují na jezu technologie a provizorní komunikace budou zlikvidovány.
Průchod městem komplikují i další stavby: koncem minulého roku radnice zahájila stavební práce na rekonstrukci lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici, na kterou letos naváže rekonstrukce lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti. Práce za šest miliónů korun skončí v listopadu. Lávka u mostu Na Plášti bude uzavřena asi od 1. února do 15. listopadu. Lokalitou vede náhradní trasa pro pěší. Její přesný popis najdou zájemci na internetových stránkách města.
Protipovodňová opatření na Vltavě v Českém Krumlově se dělají od dubna 2009. Mimo jiné bylo prohrábnuto a rozšířeno koryto řeky mezi Mrázkovým mlýnem a bývalým jezem U Jatek.
zpráva ČTK