Projekty

V Králově Dvoře začalo budování protipovodňových hrází za 120 miliónů korun

Státní podnik Povodí Vltavy zahájil výstavbu protipovodňových opatření na řece Litavce v Králově Dvoře. Náklady na výstavbu budou téměř 120 mil. Kč.
Ukončení stavby se předpokládá do konce roku 2013, sdělila ČTK mluvčí podniku Michaela Pohůnková. Hráze by měly město ochránit před stoletou vodou.
Protipovodňová opatření spočívají v rozšíření koryta Litavky, ochranných zídek a hrází. Součástí stavby bude podle Pohůnkové odstranění současného silničního mostu, který je při stoleté povodni nestačí a bude nahrazen mostem novým s dostačující kapacitou.
Stavba naváže na protipovodňová opatření, která byla dokončena v letech 2008 a 2009. Náklady na jejich výstavbu podle Pohůnkové byly 95 miliónů korun. „Byla zvýšena kapacita koryta tak, aby bezpečně převedla stoletou povodeň a ochránila obytnou zástavbu, včetně komunikačních tras na pravém břehu Litavky a těleso dálnice D5 v celkové délce toku 1,3 kilometru,“ popsala dřívější stavbu Pohůnková.
Středočeský kraj patřil při povodních v roce 2002 k nejpostiženějším regionům. Záplavy byly nejničivější na Mělnicku, ale značně zasáhly i Berounsko. Hráze v Králově Dvoře nejsou jediné, které se nyní stavějí. Zhruba před dvěma týdny například začala výstavba v Berouně. Od začátku října se pracuje také na bariérách v Zálezlicích na Mělnicku, které při ničivých záplavách před deseti lety patřily mezi nejvíce postižená místa v Česku a staly se jedním ze symbolů povodní.
zpráva ČTK