Projekty

V nemocnici v U. Hradišti začne stavba centrálního pavilonu

V nemocnici v Uherském Hradišti začne v nejbližších dnech demolice tří budov. Na jejich místě vyroste centrální pavilon, kde budou soustředěny zejména chirurgické obory a obory zaměřené na diagnostiku.
Investice si vyžádá 650 až 700 miliónů korun. ČTK to řekl mluvčí nemocnice Ludvík Valouch.
„Předávání staveniště firmě, která bude demolici provádět, se uskuteční ve středu. Samotné demoliční práce by měly začít během tohoto, nejpozději následujícího, týdne," poznamenal Valouch.
K zemi půjdou budova bývalého porodnicko-gynekologického oddělení, které se přestěhovalo do nového pavilonu, budova centrálního rentgenu, který nyní funguje v plicním pavilonu, a budova výměníkové stanice někdejšího centrálního rentgenu.
Nemocnice si od investice, na které se finančně podílí i Zlínský kraj, slibuje jednak zkvalitnění péče a jednak zekonomičtění provozu. „Především dojde k optimalizaci času na diagnostiku a vyšetření a ke zjednodušení přesunu pacientů a lékařů," upřesnil mluvčí. Díky centrálnímu pavilonu se sníží investiční náklady do současných budov a zvýší se úspory především v souvislosti s nově vybudovanými inženýrskými sítěmi. Projekt počítá také se stavbou nových komunikací a zvýšením počtu parkovacích míst. Areál má být pro pacienty celkově přehlednější.
Krajská radní za zdravotnictví Hana Příleská (ČSSD) již dříve ČTK řekla, že demolice má trvat nejdéle 12 týdnů, poté začnou práce na výstavbě pavilonu. Demoliční práce, inženýrské sítě, komunikace a sadové úpravy hradí hejtmanství. Úhrada nákladů souvisejících se stavbou centrálního pavilonu včetně výstavby propojovací chodby mezi centrálním objektem a plicním pavilonem je na nemocnici.
V nové budově budou zejména chirurgické obory a obory zaměřené na diagnostiku. Ve vyšších podlažích pak najdou místo interní a chirurgické jednotky intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitační lůžka, centrální operační sály s centrální sterilizací, chirurgické lůžkové jednotky a technické zázemí. Veřejně přístupné prostory doplní lékárna.
Studie počítá s tím, že výstavbou centrálního pavilonu se celý areál nemocnice zmenší přibližně na polovinu. Uvolněná východní část má být odprodána na jiné využití. Změna by mino jiné otevřela i možnost přímého napojení městské části Uherského Hradiště Štěpnice na komunikaci I/50.
zpráva ČTK
 
 
Vizualizace nového pavilonu nemocnice v Uherském Hradišti, zdroj www.borisz.czVizualizace nového pavilonu nemocnice v Uherském Hradišti, zdroj www.borisz.cz