Projekty

V Olomouci začala výstavba dalších protipovodňových opatření

V Olomouci byla zahájena další etapa protipovodňových opatření, která mají obyvatele ochránit od katastrofálních záplav. Stavební stroje již začaly upravovat koryto řeky Moravy v městské části Nové sady a Nový svět.
Stavba v úseku v délce půldruhého kilometru přijde na 330 miliónů korun. Projekt počítá také se zvýšením a vybudováním nových hrází. Po dokončení této etapy se poté odborníci přesunou do centra města.
„Na první etapu z roku 2007 navazuje druhá etapa, která řeší jih a střed Olomouce. Protože jde o rozsáhlou stavbu v objemu miliardy korun, je rozdělena na dvě části. První část řeší jih města, směřuje od nového obtokového kanálu a řeší ochranu Nového světa a Nových sadů. Druhá část, která je již projekčně připravena, řeší střed Olomouce včetně přestavby mostů a rozšiřování nábřežních zdí. Ta by měla být zahájena v roce 2014,“ řekl ČTK ředitel závodu Horní Morava Povodí Moravy David Fína.
Zahájená stavba zahrnuje úsek od Velkomoravského mostu po železniční most na Nových sadech. „Stavba zahrnuje nové hrázové systémy, ochranné zídky, zkapacitnění koryta a využití záplavového prostoru za kojeneckým ústavem tak, aby se zde mohla voda neškodně rozlít. Budou zde vybudovány i například úkryty pro ryby, zelený ostrov s paralelním korytem i štěrkové pláže pro obojživelníky. V projektu byly totiž citlivě zapracovány i požadavky ekologů,“ dodal Fína.
Podle primátora Olomouce se ruch na stavbě dotkne pouze obyvatel zdejších dvou městských částí, do života Olomoučanů však citelněji nezasáhne. „V budování protipovodňových opatření v porovnání s ostatními městy jsme někde uprostřed. Jsem rád, že se v Olomouci začalo, jsme nyní někde v půlce. Čeká nás ještě ta poslední část u Bristolu, což bude asi nejnapjatější období. Pokud budou všechny stavby po roce 2017 hotové, bude město na střední a velké povodně nachystáno,“ řekl novinářům primátor Olomouce Martin Novotný (ODS).
Vodohospodáři tvrdí, že nová opatření kolem řeky Moravy zabrání v budoucnu rozlití řeky do zastavěných území. Městu to přináší i rozvoj v lokalitách, který dodnes omezovala hrozba povodní. Podle odborníků bude metropole po dokončení všech staveb chráněna před více než dvousetletým průtokem, v současné době je to dvacetiletá voda.
S ničivými následky povodní se obyvatelé Olomouce za poslední roky setkali již několikrát. Krajské město postihla povodeň například na jaře 2006. Záplavy tehdy napáchaly škody téměř 50 miliónů korun. Daleko horší následky však Olomouci způsobila povodeň v roce 1997.
zpráva ČTK