Projekty

V Plzni-Koterově začíná komplexní oprava památkově chráněné návsi

Příští měsíc začne v Plzni-Koterově komplexní oprava památkově chráněné návsi. Přijde na 30 miliónů korun, z toho 27 miliónů získá druhý městský obvod Slovany z evropského programu ROP. Dotace EU půjde z kapitoly Historické povědomí a turistický ruch.
Kromě asfaltové cesty prostředkem návsi bude celá plocha vydlážděná, prašné cesty zmizí a přibude nový mobiliář, jako budou pítka a lavičky, veřejné osvětlení, ale i opravená kaplička. Za dalších 10 miliónů korun, které vydá město a obvod, tam ještě před úpravou návsi vznikne kanalizace, která v části obce chybí. Přípojky budou časem napojeny na úslavský kanalizační sběrač. „Obnova návsi bude trvat 124 dnů,“ uvedl starosta Lumír Aschenbrenner.
Od roku 1995 je celá náves památkově chráněnou městskou rezervací. Podobně je chráněn také Božkov, který patří pod stejný obvod. Stavba bude znamenat omezení provozu, ale město se bude snažit, aby řidiči mohli jezdit vždy alespoň po polovině vozovky. Občanské sdružení Koterov dohaduje omezení s investorem.
V Koterově žije zhruba 600 lidí. Náves představuje ucelený soubor lidové architektury s významnými statky, obytnými staveními, stodolami, vejminky a branami a v regionu patří k nejlépe dochovaným celkům. Soukromí vlastníci objektů, převážně potomci původních majitelů, mají šance získávat dotace na rekonstrukce od města.
zpráva ČTK