Projekty

V Plzni začne výstavba medicínského centra lékařské fakulty

V sousedství plzeňské fakultní nemocnice na Lochotíně začne v nejbližších dnech výstavba první části Univerzitního medicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Po dokončení tam bude sídlit pět teoretických ústavů fakulty a nově vznikající Biomedicínské centrum.
Projekt minikampusu za více než 600 miliónů Kč by měl být hotov na jaře 2014. Plzeňský region, který bývá převážně vnímán jako „technický“, tím získá novou kapacitu v přírodních a lékařských vědách. ČTK o tom dnes informoval mluvčí UK Václav Hájek.
„Nová infrastruktura poslouží pro výuku všech studentů fakulty, kterých je kolem 2000. Ústav farmakologie a toxikologie, ústav fyziologie, ústav patologické fyziologie, ústav biologie a ústav biofyziky nově získají 5000 metrů čtverečních moderních laboratoří, pracoven pedagogů a dalších prostor v sedmi podlažích,“ řekl děkan plzeňské lékařské fakulty Boris Kreuzberg.
Ústavy se budou i nadále věnovat především výuce. „Ovšem velkou posilu získá v rámci fakulty i výzkum, konkrétně v oblasti náhrady a regenerace orgánů. Bude se jím zabývat Biomedicínské centrum, sídlící v areálu ve dvou samostatných budovách,“ doplnil děkan. Do aktivit centra se postupně zapojí 110 výzkumníků a dalších odborných pracovníků.
„Půjde o náhradu, podporu a regeneraci některých životně důležitých orgánů při akutní nebo chronické poruše jejich funkcí. Prioritně bude zkoumána problematika související se selháním funkce ledvin, s víceorgánovým selháním u kritických stavů a s postižením jater a cév,“ řekl ke společnému předmětu výzkumné činnosti dvou hlavních výzkumných programů Martin Matějovič z 1. Interní kliniky Lékařské fakulty UK v Plzni.
Celkové výdaje na první etapu minikampusu převýší 600 miliónů korun, kromě Evropského fondu pro regionální rozvoj budou hrazeny i ze státního rozpočtu a z vlastních zdrojů UK. Fakulta realizací projektů získá novou plochu téměř 10 000 metrů čtverečních. Rektor UK Václav Hampl už minulý týden podepsal smlouvu se zhotovitelem, stavba začne během září.
Podle Hampla se UK v posledních letech intenzivně snaží získat novou moderní infrastrukturu pro špičkovou vědu a výzkum a také pro výuku, zejména v doktorských studijních programech. Protože jsou pražské školy vyjmuty z programů pro čerpání evropských dotací, snaží se evropské prostředky využít alespoň na rozvoj mimopražských součástí univerzity. Minikampus v Plzni byl podpořen z programu Výzkum a vývoj pro inovace.
Lékařská fakulta v Plzni sídlí od svého založení v historických památkově chráněných objektech, některé jí slouží už 65 let, požadavkům na moderní výuku a výzkum nevyhovují. Minikampus bude postaven pod Alejí Svobody vedle fakultní nemocnice. Pozemek byl schválen jako území k rozvoji lékařské fakulty už před 40 lety, avšak chyběly peníze na výstavbu.
zpráva ČTK