Projekty

V Soběslavi se začnou budovat protipovodňová opatření

Povodí Vltavy zahájí v květnu v Soběslavi na Táborsku stavbu protipovodňových opatření na březích Černovického potoka a Lužnice. Při záplavách v letech 2002 a 2006 tam voda zaplavila desítky budov a napáchala mnohamiliónové škody. Stavební práce budou ukončeny v březnu příštího roku. Řekl to Jan Šimůnek z Povodí Vltavy.
„Projekt počítá s celkem 17 stavebními objekty. Jedná se o soustavu protipovodňových zdí a hrází včetně kombinace mobilních hrazení na obou březích Černovického potoka a na pravém břehu Lužnice, a to od soutoku s řekou po jez U Sádek,“ uvedl Šimůnek, jenž na stavbě vykonává stavební dozor investora. Protipovodňové zdi bude tvořit železobetonová stěna obložená kamenem. Součástí opatření jsou také úpravy kanalizací. Stavba bude dimenzovaná na padesátiletou vodu.
Stavební náklady ve výši 43 miliónů korun jsou hrazeny z dotace Ministerstva zemědělství ČR. Povodí Vltavy a obec zaplatily například projektovou dokumentaci a výkup části pozemků. Výběrové řízení bylo ukončeno, Povodí má uzavřenou smlouvu s dodavatelem prací, ale čeká na přidělení ministerské dotace.
V roce 2002 bylo v Soběslavi zaplaveno 217 budov, o čtyři roky později 48, voda tam při povodních ohrožuje zhruba pětinu budov.
Na území Jihočeského kraje bude letos z programu Podpory prevence před povodněmi II prostavěno 1,2 miliardy korun. Podle ředitele Povodí Vltavy Petra Kubaly je to téměř polovina z celkových investic a více než dvojnásobek loňských investic na jihu Čech. Loni bylo v kraji dokončeno sedm staveb za 506 miliónů korun.
zpráva ČTK