Projekty

Začala rekonstrukce železniční trati z Berouna do Králova Dvora

Správa železniční dopravní cesty zahájila rekonstrukci traťového úseku z Berouna do Králova Dvora, který je součástí třetího tranzitního železničního koridoru. Přínosem stavby bude kromě celkové modernizace železniční stanice Beroun také zvýšení traťové rychlosti a modernizace zabezpečovacího zařízení. Zhotovitelem prací je sdružení firem pod vedením Eurovia CS.

Předmětem stavby je úsek trati dlouhý 5,7 kilometru. V rámci optimalizace dojde ke zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h, modernizaci zabezpečovacího zařízení a úpravám, jež umožní rychlejší průjezd vozidel s naklápěcí technikou.

Práce se budou odehrávat na osobním a seřaďovacím nádraží železniční stanice Beroun a v navazujícím traťovém úseku Beroun – Králův Dvůr. Proměnou projde také zastávka v Králově Dvoře, která získá nový podchod. „Díky stavbě zlepšíme parametry další části třetího koridoru z Prahy na západ Čech. Přestavbou tak projde nejen frekventovaná stanice Beroun, ale i navazující, dosud nemodernizovaný traťový úsek,“ uvedl náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb.

„Stavba řeší rekonstrukci železničního spodku a svršku, úpravu nástupišť včetně bezbariérového přístupu pro cestující, přejezdů, mostů, podchodů a propustků,“ sdělil Michael Gelo, ředitel závodu Železniční stavby Eurovia CS.

Projekt dále zahrnuje modernizaci zabezpečovacího zařízení s dálkovým ovládáním stanic, výstavbu sdělovacího a informačního zařízení, rekonstrukci trakčního vedení, úpravy výpravní budovy v Berouně a výstavbu nového technologického objektu.

Stavba s názvem Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův dvůr je spolufinancovaná Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Celková výše nákladů na projekt dosahuje 2 200 969 104 Kč bez DPH. Míra podpory EU je 75,56 % ze způsobilých nákladů. Výše dotace tak činí maximálně 54 951 798 €, tedy zhruba 1 527 220 370 Kč.
Více o stavbě najdete např. zde

Plánek nového železničního spojení Prahy a Berouna

Údaje o stavbě:
Název stavby: Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr
Investor stavby: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální projektant: Metroprojekt Praha, a. s.
Zhotovitel: Společnost Beroun, kterou tvoří Eurovia CS, Subterra, GJW Praha a OHL ŽS
Termín zahájení: 11/2016
Termín dokončení: 10/2019
Celkové náklady stavby: 2 200 969 104 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU: 1 527 220 370 Kč

tisková zpráva