Průmysl a obchod, Snižování energetické náročnosti budov

Akční nabídka prodloužené 12leté záruky fotovoltaické instalace Schüco

Standardem fotovoltaických systémů německé firmy Schüco International KG je desetiletá záruka na všechny komponenty elektrárny včetně montážní konstrukce i měničů napětí. Jednotné podmínky přitom platí pro instalace na komerčních i soukromých objektech. Pro zákazníky, kteří se pro fotovoltaickou instalaci značky Schüco rozhodnou do 30. listopadu 2013, je připraven akční záruční a servisní balíček 10+2. Prodloužená 12letá garance se vztahuje na dílčí komponenty a montážní systém.
 
Základním principem balíčku 10+2 jsou pravidelně prováděné servisní kontroly, zaručující dobrý stav systému a optimální výnosy. V návaznosti na kontinuální údržbu instalace pak zákazník čerpá prodlouženou 12letou záruku. „Standardní desetiletou záruku PV10 poskytujeme již více než rok na veškeré komponenty fotovoltaických instalací všech výkonů. Takto komplexně nastavené záruční podmínky, včetně garantovaných 25 let na výkon panelů, se u zákazníků setkaly s velkým ohlasem. Aktuálně nabízený balíček přináší atraktivní možnost záruku uplatňovat o další dva roky déle,“ doplňuje Ing. Martin Grygar, vedoucí technické podpory firmy Schüco CZ. Prodloužená 12letá záruka je vázaná na pravidelný servis zařízení se zajištěním maximálního výkonu a bezproblémového chodu. Akční nabídka platí do 30. 11. 2013. Více informací lze získat u zástupců a obchodních partnerů společnosti Schüco CZ, s. r. o.
Informace o firmě a nabízených produktech naleznete na www.schueco.cz.
podle podkladů firmy Schüco CZ, s. r. o.