Průmysl a obchod

Asociace exportérů: Tuzemské vývozce trápí vysoké transakční náklady

Členové Asociace exportérů jsou opatrní, pokud jde o uvažovaný vstup České republiky do Evropské měnové unie (EMU).  V této souvislosti upozorňují na jeden problém, s nímž se vývozci budou muset do přijetí eura složitě vyrovnávat. Jde o enormně zatěžující náklady plynoucí z vysokých transakčních poplatků, které si banky účtují za zahraniční platby.
Volatilita koruny a miliardové transakční náklady
Vzhledem k tomu, že se v Česku nebude ještě několik let platit eurem, musí se momentálně exportéři vyrovnávat s vysokými náklady na konverzi a zahraniční platby. „Volatilitu koruny nevnímáme jako zásadnější problém. V meziročním srovnání let 2010 až 2012 ji lze hodnotit jako přijatelnou a stejné je to i v první polovině letošního roku. Problémem jsou však vysoké transakční náklady, které ročně přesahují 10 miliard korun. To se netýká jen převádění koruny na euro a opačně, ale transakcí ve všech měnách. Tyto nemalé náklady se samozřejmě promítají do konkurenceschopnosti českých vývozců a oslabují jejich ekonomickou pozici,“ říká místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.
 
Neutěšená situace v EMU. Nutnost konsolidace
Do Evropské měnové unie nyní Česká republika vstoupit nemůže, protože neplní maastrichtská kritéria. Podle Asociace exportérů by to ani v nynější situaci nebylo vhodné. „Přirovnal bych to ke stěhování do hořícího domu. Situace v zemích EMU, zvláště pak v jižních státech, je neutěšená a vyžaduje nejprve ekonomickou konsolidaci. S myšlenkou na přijetí eura bychom si mohli začít pohrávat nejdříve za pět let. Dosud se mi jeví jako výhodnější současná vyčkávací strategie,“ uzavírá Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů.
tisková zpráva