Průmysl a obchod

CEEC Research: Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2016

Dvě třetiny (66 %) českých stavebních společností považují aktuální úroveň cen, za které realizují své práce, za podhodnocené. I proto pro rok 2016 avizuje růst cen svých služeb až pět z deseti velkých společností a tři z deseti malých a středních firem. Nutí je k tomu zejména nárůst cen subdodavatelských prací a snaha o zvýšení ziskovosti zakázek. Naopak nejmenší dopad na zdražování budou mít režijní a mzdové náklady, které chtějí firmy držet co nejníže. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2016 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2016Za přiměřené považuje ceny necelá třetina stavebních firem. Naprosté minimum podniků (2 procenta) považuje úroveň cen za nadhodnocenou. Velký rozdíl v otázce růstu cen stavebních prací panuje mezi velkými a malými podniky. Zatímco u velkých společností hodlá navýšit cenu služeb polovina ředitelů, mezi malými a středními firmami k tomuto kroku přistoupí jen přibližně třetina z nich (29 procent). Stejný nepoměr panuje i mezi společnostmi z hlediska druhu jejich činnosti. Ke zvýšení cen se přiklání téměř polovina firem zajišťujících inženýrské stavby (45 procent), ale jen třetina společností (29 procent) činných v oblasti pozemního stavitelství.

Hlavním důvodem růstu cen stavebních prací je podle ředitelů stavebních firem nejen nárůst cen subdodavatelských prací, ale také snaha stavebních firem kompenzovat svou nízkou ziskovost z předchozích let. Rozdílné stanovisko je v tomto ohledu jen u malých a středních společnosti, které za větší problém než ceny subdodavatelů považují rostoucí materiálové náklady.

Projektové společnosti jsou v současné době vytížené na 94 procent. To představuje nové čtyřleté maximum od roku 2011, tedy za celou dobu sledování. Zatímco dvě pětiny firem hlásí nárůst nasmlouvaných zakázek, pro téměř polovinu jde o stejný stav jako ve srovnatelném období minulého roku. I přes uvedené naplnění kapacit plánují ředitelé projektových firem i v roce 2016 přijímat ztrátové zakázky, přičemž hlavním důvodem je navázání či udržení dlouhodobé spolupráce.

Projektové firmy mají v tuto chvíli nasmlouvané zakázky na dalších 6 měsíců, což pro téměř dvě pětiny z nich (37 procent) představuje v meziročním srovnání navýšení počtu nasmlouvaných zakázek. Pro téměř polovinu firem (44 procent) jde o stejný stav jako v předchozím roce. Pokles počtu nasmlouvaných zakázek pak hlásí méně než jedna pětina (19 procent) z dotázaných. O něco méně příznivější výsledky vykazují projektové společnosti působící v oblasti inženýrských staveb. Třetina z nich (28 procent) zaznamenala oproti srovnatelnému období minulého roku pokles počtu nasmlouvaných zakázek a stejný podíl firem mluví o jeho navýšení.

Ředitelé stavebních firem očekávají mírný růst stavebního sektoru – o 2,4 procenta letos a o 2 procenta v roce 2017. Na růstovém vývoji se shodli čtyři z pěti ředitelů firem, avšak panují zde určité rozdíly v závislosti na velikosti společnosti nebo zaměření její činnosti. Spolu s trhem porostou také tržby firem, a to v průměru o 2,5 procenta. Avizovaný růst plánují zástupci společností dosáhnout hlavně navyšováním objemu zakázek. Marže stavebních firem napříč všemi segmenty mírně vzrostly.

Kvartální analýzu českého stavebnictví Q1/2016 najdete k volnému stažení zde.

tisková zpráva, wd