Průmysl a obchod

CEEC Research: Nejnovější výsledky výzkumu mezi projektovými kancelářemi

Z nejnovější Studie projektových společností 2015 připravené analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností Ruukki vyplývá, že sektor projektových prací letos poroste o 7,3 % (potvrzuje to 87 % ředitelů projektových firem). Vliv na to budou mít větší investice jak veřejných institucí, tak i soukromých firem. O něco mírněji porostou tržby společností, a to především kvůli nízkým cenám realizovaných zakázek. Kladný vývoj objemu projektových zakázek očekávají ředitelé společností také v roce 2016. V průměru by mělo jít o nárůst 4,6 %.

Studie projektových společností 2015Podle výsledků Studie projektových společností 2015 přibylo v porovnání s minulými lety projektovým firmám práce a bude nadále růst i objem zakázek. Především díky proinvestiční politice vlády a připravovaným dopravním stavbám jsou většími optimisty ředitelé inženýrských projektových společností. Ti očekávají nárůst zakázek o 8,4 procenta. Mírnější jsou v predikcích ředitelé kanceláří a ateliérů projektující pro pozemní stavitelství, kteří předpokládají nárůst objemu produkce o 6,9 procenta.

„Sektor projektových prací pokračuje v nastartovaném oživení z minulého roku. Pomáhají mu zejména veřejné zakázky, ale pozvolna začíná přibývat i zakázek od privátních investorů. Výhled na rok 2016 ukazuje na pokračování tohoto trendu – sektor bude dále růst,“ komentuje predikce Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research.

Nízké ceny realizovaných zakázek ředitelé označili za největší problém limitující jejich firmu v růstu. Na stupnici od nuly do desítky, kde desítka označuje největší komplikaci pro rozvoj firmy, přiřadili tomuto faktoru číslo 7,1. Tržby společností, jež projektují pro inženýrské stavby, stoupnou o 6,9 procenta, tržby kanceláří a ateliérů pro pozemní stavitelství vzrostou jen o 5,4 procenta. Růst výnosů potvrdilo 84 procent ředitelů projektových kanceláří.

Další pozitivní vývoj očekávají ředitelé projektových firem také v roce 2016. Projekce v pozemním stavitelství naroste o další 4,3 procenta a v inženýrském o 5,2 procenta. Firmy, které se věnují pozemním stavbám, předpokládají růst tržeb o 4,5 procenta, společnosti zaměřené na inženýrské stavby zase o 5,0 procenta.

Studii projektových společností 2015 najdete bezplatně ke stažení zde.

tisková zpráva, wd