Průmysl a obchod

CEMEX vyvinul nástroj na měření a emise skleníkových plynů u výrobků z cementu, transportního betonu a kameniva

Společnost CEMEX představila nový nástroj pro měření stopy oxidu uhličitého, a to během diskuse u kulatého stolu „Key Challenges for Construction in the 21st Century“ (Hlavní výzvy pro stavebnictví ve 21. století), kterou pořádala spolu s World Green Building Council na konferenci COP16. Tento nástroj umožňuje měřit emise skleníkových plynů cementu, kameniva a výrobků z transportního betonu.
Mluvčí ze společnosti CEMEX a pozvaní odborníci diskutovali o hlavních trendech, které mají vliv na udržitelnou výstavbu, a také o návrzích výrobních postupů, navrhování a aplikaci konkrétních výrobků, které mohou přispět k udržitelné výstavbě.
Nástroj společnosti CEMEX pro měření uhlíkové stopy byl ověřen nezávislým certifikačním orgánem DNV, jednou z předních světových organizací pro environmentální certifikaci, a to v souladu s mezinárodními certifikačními protokoly PAS2050, ISO14040 a koncepty ISO14067 a protokolem WBCSD/WRI GHG „Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard“ (Norma pro účetnictví a výkaznictví životního cyklu výrobku). Znalosti získané tímto procesem umožní společnosti CEMEX odhalit příležitosti pro další snižování stopy CO2.
Tento nástroj byl již implementován na všech cementárnách společnosti CEMEX a v tuto chvíli se implementuje v jejích betonárnách a štěrkovnách po celém světě. CEMEX začne zveřejňovat údaje o uhlíkových emisích svých produktů ve vybraných provozovnách během roku 2011, a to v rámci implementačního harmonogramu, který bude dán požadavky trhu. CEMEX zahájí vykazování ukazatelů výkonu souvisejících s postupem implementace ve své každoroční Zprávě o udržitelném rozvoji (Sustainable Development Report).
tisková zpráva