Průmysl a obchod

Chybějící keramiky a skláře zajistí dohoda svazů, firem a krajů

Dvacet keramických a sklářských podniků, jimž citelně chybějí středoškoláci a učni, se spojilo se školami, profesními svazy, ministerstvy a třemi kraji. Podepsaly dohodu o propagaci keramického a sklářského odvětví, která garantuje, že během pěti let zajistí podnikům minimálně 120 absolventů oboru a posílí růst zájmu o řemesla.
Jde o první dohodu 27 sektorových rad všech odvětví fungujících v Česku, do níž se zapojily Plzeňský, Jihočeský a Karlovarský kraj, které tím deklarují zájem o rozvoj odvětví, řekl ČTK ředitel Střední školy Horní Bříza Karel Suda.
„S návrhem dohody přišla sektorová rada pro sklářský a keramický průmyslu. Deklaruje zájem centrálních orgánů na podpoře keramického školství,“ uvedl. Rada zahrnuje kromě školy v Horní Bříze také podobné střední a učňovské školy keramické a sklářské v jihočeské Bechyni a v Karlových Varech. Dále jsou v ní zástupci 20 největších zaměstnavatelů z oboru, kteří dali na propagaci škol „pro začátek“ 900 000 korun. „Byly natočené rozhlasové reportáže a spoty ze škol a podniků, zveřejnily se inzeráty i články a školám se zaplatily prospekty, bannery; vznikl nový portál keramikazije.cz, protože právě teď je období, kdy se žáci základních škol rozhodují, kam dál,“ uvedl Suda.
Pro školy je podle něj důležité, že vědí, že jejich zřizovatelé, tedy kraje, chtějí ve svých regionech keramické školy zachovat, i když v posledních několika letech nemají naplněné obory. Většina větších firem si podle Sudy v minulých letech myslela, že pro získání chybějících kádrů stačí nabídnout stipendia ve druhých až čtvrtých ročnících. „Ale například takové firmy jako Metrostav a Skanska zjistily, že to efekt nepřináší. Absolventi nakonec hledají všemožné cesty, jak k nim nenastoupit,“ řekl.
zpráva ČTK