Průmysl a obchod

ČKAIT: Stavební inženýři bojují o práci i dumpingovými cenami

Krize stavebnictví zostřila konkurenci také mezi autorizovanými inženýry a techniky. Podle předsedy České komory autorizovaných inženýrů (ČKAIT) Pavla Křečka o práci bojují někdy i dumpingovými cenami. 20. výročí založení komory si tak stavaři nepřipomínají v dobrém čase.
 
Šéf komory připouští, že obor nyní zažívá nejtěžší období za posledních 20 let. „Kvůli nedostatku práce požíráme sami sebe. V soutěžích se předkládají dumpingové ceny, což nás velmi mrzí,“ uvedl Křeček. Dává za příklad Německo, kde pro autorizované inženýry platí výkonový a honorářový řád, takže snížit cenu pod únosnou mez nelze. Něco podobného, alespoň pro vybrané typy zakázek, by podle předsedy ČKAIT mělo platit také v Česku.
Jestliže se v současné situaci firmám nepodaří stavební experty udržet, můžou v budoucnu chybět, varuje předseda komory. A odborníci budou potřeba například pro povinné označování budov energetickými štítky, s nímž počítá vládní návrh novely zákona.
„Z pohledu ČKAIT je třeba konstatovat, že nemáme v současné době dostatek odborníků pro zpracování průkazů energetické náročnosti budov. To je třeba v časovém horizontu nejbližších pěti let změnit,“ řekl Křeček.
ČKAIT sdružuje v Česku kolem 29 000 odborníků, většinou z projektových a stavebních firem. Po České lékařské komoře jde o největší tuzemskou komoru. Komora ze zákona zastupuje v přenesené působnosti stát. Odborníkům uděluje autorizaci, která je nutnou podmínkou pro výkon vybraných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě. „Kdokoli chce požádat o stavební povolení nebo územní rozhodnutí, musí mít dokumentaci zpracovanou autorizovanou osobou, inženýrem, technikem nebo architektem. Stavby musí vést stavbyvedoucí, který je také autorizovaný,“ shrnul význam komory její předseda. Členství ve ČKAIT je povinné.
zpráva ČTK