Průmysl a obchod

Doka posiluje bezpečnost na staveništích

Osmadvacátý duben je tradičně věnován bezpečnosti na pracovištích – jde totiž o mezinárodní den bezpečnosti práce. A té je třeba věnovat pozornost zejména u staveb. Stavební sektor totiž patří mezi nejrizikovější a staveniště se tak řadí mezi místa s vysokým počtem úrazů. Velké části z nich se ale dá snadno zabránit pomocí dodržování jednoduchých pravidel BOZP jednotlivými pracovníky, další řadě pak vytvořením bezpečného pracoviště pomocí profesionálních bezpečnostních systémů.

Zvlášť při práci s bedněním nebo při pohybu na monolitickém skeletu hrubé stavby se vyplatí využít profesionální systémy, které jsou kompatibilními s ostatním materiálem nasazeným na stavbě. Například společnost Doka proto nabízí ucelenou řadu snadno vzájemně kombinovatelných bednicích a bezpečnostních systémů.

Systémové rámové bednění Framax s armovacím lešením Modul je ideální kombinací pro rychlou a bezpečnou výstavbu stěn

Ochrana volného okraje za pár minut
Nejčastějším typem úrazu je pád do hloubky nebo z výšky, proto by měla být naprostým základem ochrana volného okraje vhodným zábradlím. Různá řešení z materiálu stavby sice mohou vypadat jako funkční, ale důvěřovat jim rozhodně nelze a v případě jejich selhání mohou být následky fatální. Navíc jejich instalace mnohdy zabírá více času, a dokonce přináší vyšší nebo minimálně srovnatelné náklady jako použití profesionálních zábradlí. Systém ochrany volného okraje Doka XP oproti improvizovaným řešením nabízí řadu variabilních botek pro použití v celém rozsahu stavby – od parapetů a stropních desek, přes schodiště až po realizace s prefa prvky. Navíc jsou komponenty certifikované a zcela jednoznačně bezpečné. K nim náležející sloupky zábradlí a zábradelní profily jsou zárukou celistvého bezpečného systému. Ten se navíc díky „click“ systému velmi rychle kompletuje, takže zabezpečení stavebního objektu je otázkou chvíle.

Systém ochrany volného okraje Doka XP se jednoduše instaluje na všechny typy monolitických konstrukcí

Bezpečně nahoru i dolů
Výstupové cesty na staveniště či bednění bývají mnohdy řešeny provizorními žebříky, někdy dokonce přímo z materiálu stavby. Přitom přístup na staveniště je jedním ze základů bezpečné práce. S využitím montovaných schodišť, například výstupové věže 250, přitom pracovní týmy získají cenově dostupné, ale zejména bezpečné a komfortní přístupy, které se vyplatí zejména tam, kde je na vstupech větší provoz – na velkoryse dimenzovaném schodišti se totiž dva dělníci pohodlně vyhnou. Systémy žebříků Doka XS zase poskytují bezpečný a rychlý přístup na bednicí systémy a u některých jsou, pro zvýšení základní bezpečnosti, dokonce integrované v základní sestavě bednění.

Schodišťové věže přinášejí bezpečný přístup na staveniště i betonářským lávkám. A jsou bezpečné i do značných výšek.

Lávky pro betonáře i lešení pro armování
Součástí bezpečného staveniště by měly být i pracovní plošiny, které jsou přímo designované pro využití s bedněním Doka. Jejich jednoznačnou výhodou je, že se většinou jedná o předmontované celky, které se na místo jednoduše a bezpečně usadí pomocí jeřábu. Stejně tak mohou být součástí dodávky i celky armovacího lešení Doka Modul, které usnadní přístup k výztuži i bednění v nižších patrech.

Bezpečné výstupy XS jsou použity například na vozíku pro letmou betonáž Doka, který je osazen řadou bezpečných a velkoryse dimenzovaných pracovních lávek a plošin. Kvalitní žebříky jsou standardně vybaveny ochranným košem.

Ochrana pracovníků i v nejvyšších patrech
Společnost Doka nabízí ochranu i v nejvyšších patrech. Například systém ochranných štítů pro šplhací a samošplhací bednění Xclimb 60 přináší nejen ochranu proti pádu osob i předmětů, ale také komfortní staveniště chráněné před povětrnostními vlivy. Celý systém je navíc variabilní a hydraulicky samoposuvný, takže je přínosem i ekonomicky – setří čas nejen stavebníkům, ale i jeřábu.

Bezpečná stavba posiluje důvěru ve stavební firmu
Bezpečnost při práci je důležitá nejen pro samotné pracovníky ale i pro stavební firmy, potažmo zadavatele díla. Dá se totiž jednoduše říci, že stavební společnost, která dodržuje zásady bezpečné práce, je důvěryhodnější i co se týká obecné kvality celkového díla. A to nejen díky tomu, že na bezpečném pracovišti se mohou pracovníci věnovat stavbě s větším nasazením a soustředěním, ale i proto, že se věnuje pečlivě a s nasazením všem aspektům stavby – od kvalitních materiálů a jejich zpracování až po bezpečné pracoviště.

Data bezpečně pod kontrolou
Bezpečně v pořádku by měla být i veškerá data týkající se stavby i bednicích a bezpečnostních systémů. Pro jasnou a bezpečnou kontrolu vyvinula společnost Doka portál elektronické správy staveniště myDoka, který přináší optimalizaci kancelářských procesů staveniště a vytvoření zabezpečeného elektronického archivu. Najdete v něm mimo jiné přehled o dodacích listech, vratkách i fakturách, kontrolingové nástroje, možnosti sdílení dokumentů, plánů i fotografií a samozřejmě i aktuální přehled materiálu na stavbě.

Levné se může prodražit
I když je na trhu řada profesionálních bezpečnostních prvků, stále velká část staveb využívá improvizované bezpečnostní řešení z materiálu stavby. Přitom takové zajištění bezpečnosti může být velmi kontraproduktivní, ve svém důsledku dokonce nebezpečnější než žádné. Improvizovaná řešení totiž velmi často využívají zbytkové materiály, a tudíž se nemohou pevností a spolehlivostí rovnat s profesionálními systémy. Při nešťastné události navíc hrozí nejen postih stavební firmě, ale i další komplikace až v podobě zastavení stavby.

Bezpečně od projektování až po dokončení stavby
Ve společnosti Doka nám záleží na bezpečném a zdárném dokončení všech projektů. Proto už v počátcích podporujeme zákazníky bezpečnostním poradenstvím i doporučením efektivních bezpečnostních systémů. Navíc některé ochranné systémy jsou pro zvýšení bezpečnosti do bednicích prvků přímo integrovány. A o efektivitě jejich nasazení svědčí i to, že díky tomuto přístupu Doka získala řadu vyznamenání a ocenění na bezpečnostním poli.

Přehled bezpečnostních systémů Doka:
Pracovní a ochranná lešení:
– Skládací plošina K,
– Plošinový systém Xsafe plus,
– Armovací lešení Modul.

Ochrana proti pádu:
– Ochranné zábradlí,
– Sloupky zábradlí,
– Systém ochrany okraje XP.

Ochranné štíty:
– Ochranný štít Xclimb 60.

Výstupy:
– Schodišťová věž 250,
– Výstupový systém XS.

podle podkladů společnosti Doka bednicí systémy