Průmysl a obchod

Ekologický právní servis si v Bruselu stěžuje na české úřady

České úřady podle Ekologické právního servisu
(EPS) porušují směrnici o posuzování vlivů staveb na životní
prostředí. Právníci EPS kvůli tomu podali stížnost k Evropské
komisi. Úřady podle nich opomíjejí některé významné vlivy
posuzovaných staveb nebo se nezabývají jejich dalšími variantami.

Týká se to zejména výstavby dálnic a silnic.
O stížnosti ekologové informovali také ministra pro životní
prostředí Martina Bursíka.
„Posuzování vlivů na životní prostředí není vedeno tak,
aby mohlo být jednoznačně rozhodnuto, jestli stavba bude nebo
nebude poškozovat životní prostředí nad přípustnou míru. Spory se
tak přesouvají do všech následných správních řízení. To je jedním
z hlavních důvodů, proč u nás trvá povolování staveb tak
dlouho,“
řekl Pavel Černý z EPS.
U některých staveb nebyly hodnoceny vlivy na životní prostředí
vůbec. Podle ekologů šlo například o průmyslovou zónu
v Holešově, kde přitom údajně hrozí závažné riziko znečištění
podzemních vod. V případě dálnic kritizuje EPS schvalování
staveb po částech. Ekologicky kontroverzní úseky se začnou
schvalovat až poté, co byly schváleny a zahájeny stavby
bezproblémových částí, které na ně navazují.
Ministerstvo však s touto námitkou nesouhlasí. Současný
zákon o posuzování vlivů na životní prostředí prý neposkytuje
žádné prostředky, které by oznamovatele nutily předložit záměr jako
celek. „Řešení této problematiky bude předmětem nového zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí, na jehož přípravě MŽP
intenzivně pracuje,“
řekl mluvčí ministerstva Jakub
Kašpar.
Pokud EK zjistí, že je stížnost oprávněná, vyzve české úřady
k nápravě. Jestliže by tato výzva nestačila, může ČR zažalovat
u Evropského soudního dvora. Republice by potom za porušení
závazků vyplývajících z evropského práva hrozily pokuty, uvedl
EPS.
Jedno řízení EK přitom na základě vlastního šetření již proti
Česku zahájila. V ČR je podle komise nedostatečně upravený
přístup k soudním přezkumům o povolování stavebních
záměrů, které podléhají posuzování vlivů na životní prostředí.
V červnu 2007 obdržela vláda stanovisko EK s výzvou
k nápravě.

MŽP kvůli tomu již připravilo návrh novely zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí. V pátek by se k návrhu novely
mělo skončit připomínkové řízení, potom půjde k projednání do
vlády, uvedl mluvčí ministerstva.