Průmysl a obchod

EUROVIA CS zveřejnila svoje stanovisko k článku Věcí veřejných o údajných nálezech na D47

Společnost EUROVIA CS rozeslala médiím svoje stanovisko k článku Tomáše Jarolíma, místopředsedy Věcí veřejných, který najdete na jejich webu v sekci doprava a v němž se píše o sondách na dálnici D1 u Ostravy směrem na Bohumín (km 362,6), povedených 27. 2. 2012, kde byly údajně nalezeny staré pneumatiky a různorodý odpad. Stanovisko v plném znění viz níže.
Stanovisko EUROVIA CS k tiskové zprávě Věcí veřejných o údajných nálezech na D47
1. Nejnovější prohlášení místopředsedy strany Věci veřejné Jarolíma o údajných nálezech nežádoucího odpadu v podloží dálnice D47 (dále jen „Jarolímovy výkopy“) představuje jen další ze série otevřených útoků proti společnosti EUROVIA CS, při nichž ŘSD a představitelé strany Věci veřejné svévolně žonglují s fakty a spoléhají na to, že veřejnost nemá možnost jejich manipulace prohlédnout.
2. Postup ŘSD, které o údajných nových sondách do podloží dálnice D47 nijak neinformovalo zhotovitele stavby, zato ale o nich živě komunikuje se svými stranickými nadřízenými, jen posiluje naše podezření, že pracovníci státní organizace se ve svém pracovním čase a z prostředků daňových poplatníků namísto řádného a důsledného postupu při reklamaci případných vad věnují opatřování materiálů pro politickou agendu místopředsedy Věcí veřejných.
3. Vlastní šetření, která společnost EUROVIA CS na místě posledně prováděných sond uskutečnila, prokazují, že „Jarolímovy výkopy“ byly prováděny v místech dočasných záborů, která leží mimo hlavní těleso dálnice a v nichž společnost EUROVIA CS zajišťovala rekultivaci ploch po dokončení vlastní stavby. Vrstva, ve které podle Jarolímova vlastního prohlášení byly údajně nalezeny kusy pneumatik (1,2 metrů pod terénem), leží hluboko pod úrovní, do níž EUROVIA CS v rámci prací dle projektu zasahovala (jednalo se pouze o ohumusování v tloušťce 50 cm).
4. Dnešní výroky místopředsedy Jarolíma názorně ukazují, jakým způsobem on a vedení Věcí veřejných účelově ohýbají skutečnost, aby si vyrobili argumenty pro svá vylhaná obvinění; podobně tomu činili i v minulosti, kdy před zraky médií místopředseda Jarolím s předsedou Johnem teatrálně oznamovali svá obvinění na adresu osob, které mnohdy v době výstavby na stavbě dálnice D47 či ve skupině EUROVIA CS vůbec nepůsobily.
5. EUROVIA CS se nemůže podrobněji vyjadřovat k žádným nálezům, s jejichž obsahem nebude řádně a hodnověrnou formou seznámena.
6. EUROVIA CS na základě dnešních výroků rozšíří trestní oznámení pro křivá obvinění, která byla na místopředsedu Věcí veřejných Tomáše Jarolíma v minulých dnech podána.
 
wd, tisková zpráva společnosti EUROVIA CS
zdroj foto http://www.veciverejne.cz/doprava/clanky/kontrolni-vykop-na-d1-u-ostravy-odhalil-odpad-v-podlozi-dalnice.html