Průmysl a obchod

Hauraton dodal odvodňovací systémy na stadióny pro konání ME ve fotbale 2012

Stadióny pro pořádání Mistrovství Evropy ve fotbale 2012 ve Varšavě, Poznani, Vratislavi a Gdaňsku vyžadovaly komplexní systém odvodnění dešťové vody nejen z plochy stadiónů, ale i z přilehlých parkovišť a ostatních ploch.
Protože společnost HAURATON patří ke světové špičce v odvodňovacích systémech, čištění a vsakování dešťových vod, bylo pro všechny čtyři sportovní svatostánky vybráno více než 16 km spolehlivých betonových žlabů FASERFIX® SUPER KS, několik betonových odlučovačů ropných látek AQUAFIX® a několik tisíc vsakovacích modulů DRAINFIX® BLOC, které nejlépe vyhověly přísným požadavkům na kvalitu a požadované technické parametry. Celková hodnota zakázky pro HAURATON přesáhla částku 3 milióny eur.
Pro řešení odvodnění vody z parkovišť u stadiónů ve Vratislavi a Poznani byl použit další inovativní a zcela výjimečný systém RECYFIX® HICAP®F, který umožňuje nejen odvod dešťové vody, ale také její retenci přímo v odvodňovacím systému, díky čemuž odpadá nutnost instalace retenčních nádrží a souběžné ležaté kanalizace. Tento výrobek HAURATON získal mimo jiná ocenění také bronzovou medaili za stavební výrobek roku 2011 v ČR.
tisková zpráva