Průmysl a obchod

Heluz jako jediný tuzemský výrobce cihel deklaruje certifikátem EPD ekologickou výrobu

Se zvyšujícím se zájmem veřejnosti o stavební výrobky s vyšší přidanou hodnotou ve formě nižších environmentálních dopadů narůstá certifikaci EPD (Environmentalní prohlášení o produktu) důležitost. Toto osvědčení získala společnost Heluz cihlářský průmysl, nově však rozšířené na veškerou svou produkci, a to jako jediný tuzemský výrobce cihelného stavebního materiálu.

OvěřeníDo současnosti se Heluz mohl chlubit certifikátem EPD na produkci cihel závodu v Hevlíně, který je jedním z nejmodernějších výrobních závodů, a právě zde jsou vyráběny cihelné bloky s těmi nejlepšími tepelněizolačními vlastnostmi ve střední Evropě. Vybaven tou nejmodernější technologií umožňuje nejvíce ekologickou výrobu cihel. K datu 7. 9. 2015 získal výrobce certifikaci EPD na veškerou svou produkci, a to ve všech výrobních závodech na území ČR a znovu tak dokazuje, že otázku životního prostředí nebere na lehkou váhu.

„Chtěli jsme ukázat, že cihly i přesto, že se pálí v peci a spotřebují při svém vzniku hodně energie, nejsou tak neekologické, jak se rádo tvrdívá,“ řekl Ing. Miroslav Vacek, Ph.D., produktový manažer společnosti Heluz.

Environmentální prohlášení o produktu, jehož originální verzi najdete zde, je dokument shrnující možné environmentální dopady daného produktu s ohledem na jeho celý životní cyklus. Je to dokument, který, podobně jako v případě cihel zvyšuje konkurenceschopnost výrobku nejen na mezinárodním, ale v poslední době i na tuzemském trhu. Potenciálním zákazníkům navíc přináší důvěryhodné environmentální informace o produktu, čímž boří mýty o environmentálních dopadech některých výrobků, které se dlouho neoprávněně drží v povědomí lidí.

Certifikát EPD bude mít v roce 2016 nově vliv i na čerpání dotací z programu Nová Zelená úsporám. Při výstavbě rodinných domů mohou tedy investoři, kteří při stavbě svého domova použijí materiál s vydaným EPD, žádat o navýšení dotační částky.

tisková zpráva