Průmysl a obchod

HELUZ získal prvenství v ratingu kvality výrobků vyšlém v příloze časopisu Stavitel

Časopis Stavitel vydal přílohu Rating stavebních dodavatelů, v níž se zabývá jejich kvalitou. Prostřednictvím ABF oslovil desítky výrobců stavebních materiálů a stavebních firem. Na hodnocení výrobků a technologií a přidělení hodnoticích známek se podílely například Asociace inovačního podnikání ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební, Český svaz stavebních inženýrů, Design Cabinet CZ, Hospodářská komora ČR, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Svaz zkušeben pro výstavbu.

Nominovaný výrobek prochází řadou dalších hodnocení nezávislou odbornou porotou na prestižních veletrzích jako je např. stavební veletrh FOR ARCH v Praze nebo stavební veletrh IBF v Brně. Aby bylo hodnocení co nejobjektivnější, vznikla ve spolupráci s veletržními agenturami myšlenka použít systém Ratingu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (RABF). Jednotlivá dosažená hodnocení za posuzované výrobky a technologie získané jejich přihlašovateli (většinou výrobci) jsou bodově oceněna a jejich přihlašovatelé získají výsledný počet bodů a celkové pořadí mezi posuzovanými partnery. Získané body a pořadí v RABF V-T jsou potom doporučením pro uživatele jejich produktů. Zjednodušeně řečeno, podařilo se vytvořit žebříček nejlepších výrobců a dodavatelů technologií pro stavebnictví v ČR za tři sezóny. Hodnocení se opírá o výsledky z let 2012 až 2015.

Ze stovky nominovaných výrobců obsadila první místo společnost HELUZ cihlářský průmysl. Je to ocenění umu, trpělivosti, hledání nových možností k využití výrobků HELUZ na našem i zahraničním trhu. Toto ocenění těší o to více, že se na něm shodly desítky různých nezávislých porotců a řada renomovaných a uznávaných hodnotících týmů.

Společnost HELUZ svým širokým výrobkovým sortimentem patří řadu let na našem trhu k těm nejlepším. Řada jeho výrobků, například cihlové bloky HELUZ Family 2in1, patří k nejlepší m a nejkvalitnějším zdícím materiálům pro nízkoenergetické a pasivní domy na českém trhu. Myšlenka hledat ve stavebnictví kvalitu je dalším impulsem pro výrobce stavebních materiálů a tedy i pro společnost HELUZ.

tisková zpráva společnosti HELUZ cihlářský průmysl