Průmysl a obchod

Hodnota veřejných stavebních zakázek klesla na 89 mld. Kč

Hodnota zadaných veřejných stavebních zakázek se za první pololetí
2009 snížila ve srovnání s druhým pololetím 2008
o 37 procent na 89,04 miliardy korun.

Asi o třetinu – na 1779 – se propadl také počet zadaných
zakázek. Vyplývá to z analýzy, kterou ČTK poskytla
inženýrská a poradenská společnost IS.
Množství veřejných zakázek na občanskou infrastrukturu
a bytové stavby kleslo o 17 procent. Ještě výraznější
propad zaznamenaly zadané tendry na inženýrské stavby, kterých bylo
ve srovnání s minulým obdobím o 37 procent méně.
V případě dopravních staveb to byl ale propad až o 47
procent.
Situace se podle odborníků z IS nebude vyvíjet utěšeně
ani v příštím období. „Ve 2. pololetí 2009 s ohledem
na situaci v rozpočtových zdrojích očekáváme poměrně výrazný
meziroční pokles hodnoty zadaných veřejných zakázek, zejména
u staveb dopravní infrastruktury,“ uvedli v analýze. Za
celý rok 2009 by se podle nich měl meziroční pokles hodnoty
zadaných veřejných stavebních zakázek pohybovat kolem deseti až 15
procent.
Největším zadavatelem veřejných stavebních zakázek bylo
v pololetí Ředitelství silnic a dálnic, které zadalo 82
zakázky v hodnotě 25,38 miliardy korun. Následovala Správa
železniční dopravní cesty, která zadala 15 zakázek v hodnotě
10,64 miliardy korun.
Zakázky v úhrnné hodnotě nad 100 miliónů korun získalo od
ledna do června 91 jednotlivých zhotovitelů a 37 stavebních
sdružení. Největší objem veřejných zakázek získaly od začátku roku
firmy z francouzské skupiny Vinci, do které v Česku patří
například Eurovia CS (bývalá SSŽ), SMP CZ nebo Průmstav.
Z toho 2,9 miliardy získaly samostatně, další zakázky
v hodnotě 21,81 miliardy získaly ve sdružení s dalšími
firmami. Druhou nejúspěšnější firmou ve veřejných stavebních
soutěžích byl Metrostav, třetí se umístil Strabag.

 

Tabulka: Veřejné
stavební zakázky za 1. pololetí 2009 ve srovnání s 2. pololetím
2008

Směr výstavby

1. pololetí 2009
[počet]

1. pololetí 2009
[mil. Kč]

2. pololetí 2008
[počet]

2. pololetí 2008
[mil. Kč]

Počet, index
[%]

Mil. Kč, index
[%]

Pozemní stavby

872

23 416,2

1045

36 136,2

83,4

64,8

Z toho: Občanská
infrastruktura

808

21 739,9

909

33 497,1

88,9

64,9

Bytové stavby

64

1676,3

136

2 639,1

47,1

63,5

Inženýrské stavby

907

65 626,3

1443

104 385,4

62,9

62,9

Z toho: Dopravní
infrastruktura

345

42 716,1

646

70 727,2

53,4

60,4

Technická
infrastruktura

562

22 910,2

797

33 658,2

70,5

68,1

Celkem

1779

89 042,5

2488

140 521,6

71,5

63,4

zdroj: IS,
spol. s r. o.

 

zpráva
ČTK