Průmysl a obchod

Kopos Kolín získal čestné uznání veletrhu Electron 2011

KOPOS Kolín, a. s., se stal na veletrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELECTRON 2011 držitelem čestného uznání za své výrobky – elektroinstalační krabice do zateplení.
Čestné uznání veletrhu Electron 2011 pro Kopos Kolín Výrobky, přihlášené do soutěže o Gran Prix veletrhu Electron 2011, hodnotila odborná porota tvořená nezávislými odborníky z technických fakult a univerzit. Kategoriemi hodnocení byly technická a technologická úroveň odrážející současné trendy a progresivitu vývoje v oboru, originalita řešení a tvůrčí přínos výrobce, bezpečnost výrobku doložená certifikáty, jeho technická kvalita a obchodní využitelnost. Porota udělila tři hlavní ceny a pět čestných uznání Grand Prix. Jedním z držitelů Čestného uznání veletrhu Electron je Kopos Kolín za elektroinstalační krabice do zateplení KEZ a MDZ. Přinášejí konkrétní řešení elektroinstalace při dodatečném zateplování fasád, které na trhu chybělo.
Elektroinstalační systém do zateplení, určený pro tloušťku zateplovací vrstvy od 50–200 mm, je tvořený nosičem a tepelněizolačním materiálem. Na nosič, který slouží jako nosný prvek, se upevní buď elektroinstalační krabice KEZ (pro instalaci vypínače/zásuvky), anebo montážní deska MDZ (pro uchycení svítidel, čidel apod.). Tvorbě tepelného mostu zabraňuje tepelněizolační materiál utěsňující volný prostor v nosiči krabice.
 
Krabice elektroinstalační do zateplení KEZMontážní deska do zateplení MDZ
 
Společnost Kopos Kolín, založená v roce 1996, navázala na předchozí existenci společnosti s ručením omezeným Kopos Kablo Kolín a zprivatizovaný státní podnik Kablo Kolín. Kořeny výrobního závodu sahají do roku 1926. V 85leté historii vývoje firma vždy vyráběla elektroinstalační úložný materiál. Za uplynulých 15 let firma investovala do modernizace a přestavby více než 1 miliardu korun a do vývoje vložila zhruba 100 miliónů korun. V současné době zaměstnává 370 lidí.
tisková zpráva